03. sep 2021 Presseklip

Politisk flertal laver aftale om ejerskab af energiø i Nordsøen

LÆS I DAG: Energiøens enorme havvindparker truet af ny fuglefredning. Dansk Affaldsforening konstituerer sig med ny direktør. PlanEnergi runder skarpt MW-hjørne. 

 

Energy Supply:
Politisk flertal laver aftale om ejerskab af energiø i Nordsøen

Energiøen i Nordsøen skal forsyne Danmark og Europa med grøn strøm og ventes at koste omkring 210 milliarder.

Et bredt politisk flertal er blevet enige om flere af de overordnede rammer for udbud og ejerskab af Energiøen i Nordsøen, der forventes at få en samlet anlægspris på omkring 210 milliarder kroner. Det beretter Energy Supply.

Partierne har aftalt, at der skal laves ét samlet udbud af både anlægsarbejde og partnerskab. Det er meningen, at energiøen skal forsyne Danmark og Europa med grøn strøm. Den danske stat kommer til at eje mindst 50,1 procent af øen, og ejerskabet skal bygges op som et aktieselskab.

Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning og vedvarende energi ved Aalborg Universitet synes, at de overordnede rammer for projektet med aftalen er fornuftige.

Det skyldes blandt andet, at man ikke starter med den meget store udbygning på ti gigawatt, men lægger ud med en mere faseinddelt udbygning.

- Det er langt mere realistisk, at man kommer ud over rampen med en faseinddelt udbygning af den her energiø, end hvis man havde valgt at starte med den fulde udbyggede energiø, siger han til Energy Supply.

Det er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet, der står bag aftalen.

*****

Ingeniøren:
Energiøens enorme havvindparker truet af ny fuglefredning

Det bliver 'meget vanskeligt’ at finde plads til 2 GW havvindmøller ved Energiø Bornholm, hvis Miljøministeriets forslag til nye fuglebeskyttelsesområder ikke justeres. Det fremgår ifølge Ingeniøren af et høringssvar fra Energinet.

Et af ministeriets foreslåede beskyttelsesområder ud for Bornholm karambolerer med forundersøgelsesområdet til statens eget, enorme havvindprojekt på 2 GW, som skal tilkobles den ene af landets to kommende energiøer.

Og hvis udpegningen sker efter de streger, som Miljøministeriet i øjeblikket har trukket op i den nye såkaldte habitatbekendtgørelse, vil møllernes mulige opstillingsområde blive indskrænket i en sådan grad, at det bliver ‘meget vanskeligt’ at finde plads til 2 GW havvind.

»Dette [udpegningen, red.] vil således med stor sandsynlighed medføre, at området for opstilling af havvindmøller for etablering af 2 GW havvind ved Bornholm vil blive indskrænket så betydeligt, at det sandsynligvis vil være meget vanskeligt at etablere 2 GW havvind i området,« skriver Energinet i sit høringssvar.

Med en antagelse om en ekstra bufferzone på 3 km langs det nye fuglebeskyttelsesområdes grænser, vil udpegningen resultere i en reduktion på 67,6 kvadratkilometer af det østlige havmølleområde og 4,7 kvadratkilometer af det vestlige havmølleområde, skriver Energinet.

»Særligt for det østlige havmølleområde er det så stort et areal, at det kan betyde, at projektet ikke kan gennemføres som vedtaget i Klimaaftale 2020,« lyder det i høringssvaret.

*****

Energy Supply:
Dansk Affaldsforening konstituerer sig med ny direktør

Dansk Affaldsforening har fundet en midlertidig erstatning for Mikkel Brandrup, der pr. 31. august fratrådte stillingen som administrerende direktør. Ifølge Energy Supply er det Jens Bomann Christensen, der er indsat som konstitueret direktør fra og med 1. september.

- Jeg har sagt ja til at være konstitueret direktør i Dansk Affaldsforening i den kommende tid. Opgaverne fortsætter dog nogenlunde i samme spor. Mindre affald, mere cirkulær økonomi og fornuftige vilkår for kommunerne og de kommunale affaldsselskaber, skriver han selv på LinkedIn.

Af organisationens hjemmeside fremgår det, at Jens Bomann Christensens ekspertområder er politisk interessevaretagelse, kommunikation, pressehåndtering, relationsarbejde og offentligt-privat samarbejde.

Han har tidligere arbejdet i rådgiverbranchen – senest i konsulenthuset Operate, hvor han havde særligt fokus på infrastruktur-, transport- og forsyningssektoren.

*****

Energy Supply:
PlanEnergi runder skarpt MW-hjørne

Bygherrerådgiveren PlanEnergi har netop rundet et skarpt hjørne med den seneste installation af et kollektivt varmepumpeanlæg hos Hedensted Fjernvarme. Installeringen betyder nemlig, at PlanEnergi har idriftsat 100 MW idriftsat varmepumpekapacitet til fjernvarmen i Danmark. Det skriver Energy Supply.

Siden 2012 har PlanEnergi været bygherrerådgiver i forbindelse med etablering af i alt 23 idriftsatte varmepumpeanlæg med en samlet installeret effekt på godt 100 MW ud af de knap 400 MW varmepumper, der i perioden er etableret i Danmark. Det svarer til 25-30 procent af de etablerede varmepumpeanlæg til fjernvarme.

Ud af de 23 varmepumpeanlæg som PlanEnergi har været bygherrerådgiver på, er to anlæg med en samlet varmeydelse på 2 MW baseret på grundvand, tre anlæg med en samlet varmeydelse på 4 MW er baseret på solvarme, fire anlæg med en samlet varmeydelse på 17 MW er baseret på overskudsvarme mens 14 anlæg med en samlet varmeydelse på 73 MW er baseret på udeluft som varmekilde.

- Vi har yderligere 13 varmepumpeanlæg med en samlet varmeydelse på 56 MW i pipelinen, fortæller Lars Reinholdt fra PlanEnergi.