31. aug 2021 Presseklip

Energien ryger på bagsædet mens ministeren letter på speederen

LÆS I DAG: Finanslovsudspil slagter øremærket finansiering af energiteknologisk udvikling. Nyt PTX-anlæg giver grønne perspektiver for fjernvarmen. Aalborg Forsyning ændrer på afregningen for fjernvarme. Brugervenlig rapport til fjernvarmekunderne. Energianlæg skyder op overalt i Brønderslev Kommune - nu skal der laves overblik. Dansk energiforbrug er på vej op igen.

EnergiWatch:
Energien ryger på bagsædet mens ministeren letter på speederen

Til forskel fra forrige år fylder klima og energi ikke meget i årets finanslov. Det møder kritik fra bl.a. Dansk Fjernvarme, hvor direktør Kim Mortensen efterlyser svar på, hvordan Danmark skal komme over målstregen i forhold til målsætningerne om reduktion af CO2-udledningerne.

- Vi mangler at se udspil på, hvordan vi kommer i mål med udviklingen af de teknologier, der skal sikre at Danmark når 70 pct. målsætningen bedst og billigst. Det betyder at vi skal have en helt grøn el- og varmeforsyning, siger Kim Mortensen ifølge EnergiWatch.

Han påpeger, at det fx forudsætter negativ CO2 udledning gennem CCS-anlæg, udviklingsforsøg med geotermi samt udnyttelse af overskudsvarme fra industri, datacentre og de kommende PTX-anlæg.

- Vi har brug for en grøn skattereform, der sætter en fair pris på CO2, hvor vi får ligestillet afgiften på el, så også fjernvarmeforbrugere får incitament til at investere i en elbil og hvor vi får udbredt de store varmepumper i fjernvarmen, der netop kan løse en stor del af den gordiske knude med at lagre den fluktuerende energi, siger han videre til EnergiWatch.

*****

Ingeniøren.dk:
Finanslovsudspil slagter øremærket finansiering af energiteknologisk udvikling

Regeringen foreslår en nedskæring på 65 procent i den øremærkede finansiering af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – EUDP. Ingeniøren skriver, at beløbet vil falde fra 514,9 mio. i år til 182,5 mio. næste år.

Ifølge Lasse Rosendahl, institutleder for AAU Energy ved det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, er netop national statsstøtte af energiforskning en grundbetingelse for en førerposition i energisektoren:

- Hvis det virkelig er rigtigt, at man vil beskære midlerne til energiforskning med over 50 procent, så er det bestemt ikke opløftende. Når vi går ud i Europa for at tiltrække samarbejdspartnere og fondsmidler, gør vi det på basis af, at vi har gang i forskningen herhjemme, udtaler han til Ingeniøren.

Han forklarer, at såvel AAU som DTU ligger i top-3 over europæiske universiteters evne til at tiltrække midler fra Horizon 2020s energiforskningsprogram, og han mener, at den dominoeffekt, som den nationale finansiering var med til at sætte i gang, lige så hurtigt kan forsvinde, hvis man ikke prioriterer en fortsat finansiering.

Foruden nedskæringer i tilskuddet til private energivirksomheder frafalder tilskuddet til udviklingen af P2X-teknologi, mens etablering af CO2-lagring i Nordsøen samt forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas får tilført flere midler.

I evalueringen af EUDP i 2019 fremgik det, at man forventede at opjustere finansieringen af den energiteknologiske udvikling til 1 mia. kroner årligt i 2024.

*****

EnergiWatch:
Nyt PTX-anlæg giver grønne perspektiver for fjernvarmen

Når Esbjergværket lukker ned for brugen af kul i 2024, vil et nyopført 1 GW PTX-anlæg kunne levere store mængder overskudsvarme, der kan udnyttes i fjernvarmenettet i Esbjerg og Varde. Det er et eksempel på god energiplanlægning, siger Dansk Fjernvarme til EnergiWatch.

- Det kommende projekt i Esbjerg er et synligt bevis på, hvordan klog energiplanlægning kan øge værdien af de investeringer, der foretages. Med placeringen i Esbjerg, tæt på de mange vindmøller i Nordsøen kan produktionen gå hånd i hånd med vindproduktionen. Samtidig vil anlægget med sin placering tæt på fjernvarmenettet kunne sikre grøn varme i fjernvarmenettet, siger Jannick Buhl, der er PtX-ansvarlig i Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarme mener, at de kommende indtog af PTX-anlæg i Danmark kan forventes at levere 20 procent af varmeforsyningen i Danmark. Forudsætningen for det er god energiplanlægning.

Der foreligger endnu ikke aftaler om levering af overskudsvarme fra det kommende PTX- anlæg.

*****

Nordjyske:
Aalborg Forsyning ændrer på afregningen for fjernvarme

Der er 180.000 varmeforbrugere med 44.000 varmemålere i Aalborg, og inden længe bliver de berørt af, at Aalborg Forsyning ændrer afregningsmetoden for fjernvarme. Det fortæller Nordjyske.

I dag betaler varmekunderne for, hvor mange kubikmeter fjernvarmevand, der løber ind i anlægget. Men det ændres fra 1. januar 2022 til, at kunderne i stedet skal betale for den energi (kWh), som de trækker ud af fjernvarmevandet; også kaldet varmeudnyttelsen.

- Det her er den mest fair afregningspris, der findes. Det vil sige, at man afregner efter den energi, som man bruger. Det er mange andre kommuner gået over til for mange år siden. I Aalborg har vi egentlig historisk set holdt fast på den der kubikmeterafregning, indtil vi var i stand til at få fjernaflæste målere op, og nu synes vi, at tiden er kommet til, at vi gør ligesom andre kommuner, siger vicedirektør i Aalborg Forsyning, Jesper Høstgaard-Jensen.

Den nye afregningsmetode skal ifølge Aalborg Forsyning også bidrage til den grønne omstilling, da forbrugerne via pengepungen motiveres til at udnytte fjernvarmen bedre.

Der er ifølge Aalborg Forsyning penge at hente ved at få tjekket varmeanlægget hjemme i husstanden. Ifølge forsyningen har 60 procent af alle fjernvarmeanlæg nemlig fejl, så derfor kan en gennemgang sikre, at man kan nedbringe returtemperaturen.

*****

Installationsmedierne.dk:
Brugervenlig rapport til fjernvarmekunderne

Fjernvarmens Serviceordning lancerer nu en ny og mere kundevenlig servicerapport, som kommer med klare anbefalinger til, hvordan kunden kan optimere sit anlæg. Det fortæller Installationsmedierne.dk.

”Uisolerede rør og komponenter bør isoleres” og ”Varmtvandstemperaturen bør ikke overstige 55 grader, for at sikre mindst muligt energiforbrug”. Så konkrete kan rådene til kunden være i den nye servicerapport, som Fjernvarmens Serviceordning netop har lanceret.

Målet har været at lave en servicerapport, der er enklere at forstå for kunderne, som typisk ikke har teknisk indsigt.

Og det er en rigtig god idé, mener Birger Tannebæk Christiansen, der er teknisk konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

– Den nye rapport kommer med klare, ikke-tekniske anbefalinger, som kunden kan forstå i stedet for en masse tal. Og dermed tror jeg, at kunderne vil være mere tilbøjelige til at tage fat i en installatør og få optimeret deres anlæg, så det ikke bruger mere energi end højest nødvendigt, siger han.

Sammen med den nye servicerapport indfører Fjernvarmens Serviceordning også en ny forbedret hjemmeside og et nyt indberetningssystem, som er klar 6. september. FjR-ordningen er en frivillig ordning for både varmeværker og installatører, der sikrer dokumenteret service af små fjernvarmeinstallationer.

*****

Nordjyske:
Energianlæg skyder op overalt i Brønderslev Kommune - nu skal der laves overblik

Interessen for at etablere energianlæg er stor - og det har man også kunnet mærke i Brønderslev Kommune. Men nu har Økonomiudvalget besluttet, at der skal skabes et overblik over udviklingen, fremgår det af Nordjyske.

Her og nu kan kommunen konstatere, at der fx er planlagt omkring 1.000 hektar solfangere i kommunen. Nu ønsker man også at have en lignende oversigt – en temaplan – der også omfatter andre vedvarende energikilder.

Vurderingen fra forvaltningen er nemlig, at "det vil give det bedste overblik, effektivisere planlægningen og give en gennemskuelig proces". Det er ansøgninger, der omfatter solenergiprojekter ved Kjellingbrovej, Nibstrupvej, Nejst/Syd for Brønderslev, Gl. Tvede og Kølskegård.

Processen for temaplanen forløber på den måde, at der i efteråret 2021 bliver offentlig fordebat og efterfølgende udvælgelse af projekter, der arbejdes videre med. Udarbejdelsen af temaplanen og offentlig høring vil ske i foråret 2022. Den endelige vedtagelse finder sted i sommeren 2022.

Borgmester Mikael Klitgaard glæder sig over, at Brønderslev Kommune på rigtigt mange måder er godt med på energiområdet.

- Vi laver strøm til mere end 300.000 husstande - og vi har jo kun 15.000, så vi bliver simpelthen leverandør af energi og kan udfase fossile brændstoffer i vores kommune - og det er da en positiv historie. Andre sidder og laver tal og målsætninger, men vi gør faktisk noget, og det synes jeg er vigtigt at sige.

Temaplanen for energianlæg vil i første omgang ikke indeholde konkrete målsætninger for omfanget af den vedvarende energi.

*****

EnergiWatch:
Dansk energiforbrug er på vej op igen

Det danske energiforbrug er igen steget efter en periode, der i høj grad har været mærket af coronapandemiens nedlukninger. Ifølge EnergiWatch er forbruget af både kul, naturgas og vedvarende energi steget, mens olieforbruget omvendt er faldet.

Opgørelsen er lavet af Energistyrelsen, der peger på, at det koldere vejr højst sandsynligt også har haft en finger med i spillet.

Det kolde vejr har øjensynligt givet et større behov for biomasse. I hvert fald er forbruget i 1. halvår af 2021 50,6 pct. højere end i tilsvarende periode i 2020. Det kolde vejr har skubbet brugen af fjernvarmen op, og dermed biomassen, der bruges på de centrale værker.

Det samme gør sig gældende for kul, der også i 1. halvår af 2021 var 15,4 pct. højere på de centrale værker end i samme periode i 2020. Dog noteres det, at sammenlignet med det gennemsnitlige kulforbrug på de centrale værker i 1. halvår de seneste 5 år var kulforbruget 36,0 pct. lavere i 1. halvår af 2021.

*****