23. jun 2021 Presseklip

Skarp kritik: Certifikater til grøn strøm er ren bogholderiøvelse

LÆS I DAG: Energinet udsætter mere kritisk infrastruktur efter klagesag. Parat til at sende fjernvarme til Levring. Hjem blev fyldt med skoldhedt vand: - Det var første gang i 25 år. 

Klimamonitor:
Skarp kritik: Certifikater til grøn strøm er ren bogholderiøvelse

Certifikatmodellen, hvor danske elkunder kan købe rettighederne til grøn strøm og derved sikre sig et grønt image, har spillet fallit og er i bedste fald ubrugeligt.

Sådan siger Hans Henrik Lindboe, partner i EA Energianalyse, til Klimamonitor.

- Langt hen ad vejen er det en bogholderiøvelse, der ikke har nogen praktisk effekt i elsystemet, siger han.

Hele idéen med systemet var, at certifikaterne skulle være med til at finansiere nye grønne energiprojekter. Det er bare ikke tilfældet, lyder en del af kritikken fra Hans Henrik Lindboe. 

Et certifikat på grøn strøm koster tæt på nul kroner. Under en øre per kilowattime

Derfor er det også en meget lille omkostning for elkunder, der ønsker at kalde sig grønne. Men den lille pris bidrager ikke til udbygningen med VE.

Derfor bliver det alt for let for elkunder at kalde sig grønne ved at betale sig fra det. 

- Det skyldes også, at langt størstedelen af den grønne strøm, der handles certifikater på, er grøn strøm baseret på norsk vandkraft eller vedvarende energiprojekter, der har fået offentlig støtte – og derfor kan være billig, siger Hans Henrik Lindboe. 

*****

EnergiWatch:
Energinet udsætter mere kritisk infrastruktur efter klagesag

Flere klagesager har ramt Energinet – mest prominent det tværnationale gasprojekt BalticPipe, som er blevet udskudt, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede miljøgodkendelsen af projektet. 

Og den beslutning får nu også konsekvenser og følgevirkninger for Energinet, skriver EnergiWatch.

Her udskyder man som resultat deraf høringsfasen om 400 kV-projektet mellem Endrup og Idomlund. Det skulle være indledt i juni, men udsættes nu til efteråret. 

Og selvom det måske kan lyde som en historie mest af regional karakter, så ser Energinet nu behov for at genbesøge sine øvrige projekter for at sikre, at de efterlever de krav, som klagenævnet i sine seneste afgørelser har slået ned på, skriver EnergiWatch

Det gælder bl.a. sikring af dyrearter. 

*****

Midtjyllands Avis:
Parat til at sende fjernvarme til Levring

Allerede fra 2022 er Kjellerup Fjernvarme parat til at sende fjernvarme til Levring. Fjernvarmeselskabet kaster sig derfor over arbejdet med et projektforslag, som værkets formand regner med at kunne sende i udbud ved årsskiftet. Det skriver Midtjyllands Avis

- Der er stor interesse for at få fjernvarmen til Levring by, og beregningerne viser, at der er en god økonomi for de kommende forbrugere i Levring, og at projektet kan laves omkostningsneutralt for de nuværende forbrugere i Kjellerup, siger formand for Kjellerup Fjernvarme, Benny Thomsen.

Han fortæller til avisen, at 60 procent husstandene i Levring skal være med, for at fjernvarmen kan komme til byen, og hvis alt går efter planen, så vil den første varme være klar til borgerne i Levring fra efteråret 2022. 

På den nylige generalforsamling blev det i øvrigt oplyst, at man nu river et mindre gasanlæg ned. Det har i mange år skullet træde til som nødanlæg, når der var ekstra pres på varmeproduktionen i Kjellerup, men bliver altså nu revet ned, fordi kapaciteten på de to øvrige anlæg er tilstrækkeligt for forsyningssikkerheden. 

*****

Fyens Stiftstidende:
Hjem blev fyldt med skoldhedt vand: - Det var første gang i 25 år

I fredags blev et hus i Skårup oversvømmet med 80 grader varmt fjernvarmevand, fordi et fjernvarmerør blev gravet over af HedeDanmark. Episoden i Skårup hører dog til sjældenhederne, fortæller Skårup Fjernvarme.

- Jeg har snakket med vores driftsleder, som i de 25 år, hvor han har været her, ikke har oplevet lignende tilfælde i sin tid. Den forrige driftsleder prøvede noget lignende grundet frost, men det er langt tilbage, fortæller næstformand i Skårup Fjernvarme, Brian Østergaard til Fyens Stiftstidende.

Han fortæller, at fjernvarmeselskabets beredskab hurtigt blev opmærksom på problemet og fik det løst godt en time senere. Man kunne se, at der manglede at komme seks kubikmeter vand retur, og så sendte beredskabsvagten folk ud for at løse problemet.