01. mar 2023 Kurser & arrangementer

Flere skal opfylde krav om bæredygtig biomasse

Fra den 1. juli bliver kravene til bæredygtig biomasse udvidet til at gælde endnu flere fjernvarmeselskaber. Webinar i april sætter fokus på de skærpede krav.

Indtil nu omfatter dokumentationskravene for bæredygtig biomasse kedler fra 5 MW. Men fra den 1. juli bliver kravene endnu en gang skærpet – denne gang så kravene gælder for kedler fra 2,5 MW, der benytter træbaseret biomasse til energiformål.

Det betyder, at endnu flere fjernvarmeselskaber – Dansk Fjernvarme vurderer, at de ekstra krav vil komme til at gælde for i alt 130 værker – vil være omfattet af dokumentationskravene for bæredygtig biomasse.

Det er årsagen til, at Dansk Fjernvarme den 14. april afholder et webinar – Bæredygtighedskrav for træbaseret biomasse for 2,5 MW kedler”. Webinaret vil være målrette fjernvarmeselskaber, der fra den 1. juli også vil være omfattet af bæredygtighedskravene.

Bæredygtighedskravene udspringer af den politiske aftale der blev indgået i sommeren 2020, hvor der blev stillet skærpede krav til biomasse der benyttes til energiformål i Danmark, for at kunne kategoriseres som værende bæredygtig.

Alle krav, beskrivelse til opfyldelse o.l. kan findes i Bekendtgørelse om Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål på energistyrelsens hjemmeside.

Her kan du læse mere om webinaret og få meldt dig til.