01. mar 2023 Kurser & arrangementer

Få inspiration til at få mere ud af jeres solvarme

Dansk Fjernvarme afholder kursus den 23. marts om optimering af solvarmedrift med inspiration til, hvordan medlemmer kan få mest muligt ud af solvarmen.

Solvarme er en af de grønne energikilder, som mange fjernvarmeselskaber bruger til at sikre grøn varme til deres kunder. Og selv om der i dag ikke bliver nyanlagt så mange solvarmeanlæg som tidligere, så er der et stort behov for, at fjernvarmeselskaberne optimere deres udnyttelse af solvarme mest muligt.

Det er baggrunden for det kursus, som Dansk Fjernvarme afvikler den 23. marts i Fjernvarmens Hus i Kolding under titlen ”Optimering af solvarmedrift”.  Benjamin Kjelkvist Larsen – der er senior ingeniør hos Rambøll – er underviser hele dagen, og han forklarer, at solvarme er en stor investering, og at det derfor er vigtigt for fjernvarmeselskaberne, at de får optimeret deres drift.

- Det er desværre ude af vores hænder at optimere på, hvor meget solen skinner, men driftstemperaturen i solvarmeanlægget, og måden man drifter anlægget på sammen med de øvrige produktionsanlæg, har en betydning for den samlede ydelse, siger han.

Benjamin Kjelkvist Larsen fortæller, at deltagerne også får viden om solvarmepanelers ydelsesdata, og hvordan man kan anvende dem, samt hvordan solindstrålingen og driftstemperaturerne kan påvirke solvarmeanlæggets ydelse.

- Derudover kan styringen af anlægget, og sammenkoblingen med de øvrige anlæg, også have væsentlig indflydelse på ydelsen. Så på kurset gennemgår vi et typisk styringsprincip og sammenkobling, siger han og opfordrer deltagerne til at medbringe egne data.

- Adgangen til deltagernes styringer giver mulighed for at se på alternativer til det og drøfte optimeringsmuligheder og årsager til varierende ydelser. Dertil er en væsentlig del af kursets indhold også erfaringsudveksling imellem de deltagende værker, hvor adgangen til styringerne giver god mulighed for at forstå hinandens forskellige anlæg, siger Benjamin Kjelkvist Larsen.

Du kan læse mere om kurset og melde dig til her.