16. jan 2023 Regionalmøde

Regionalmøder får også fokus på konverteringer

Konverteringsprojekter har de senere år fået mere og mere betydning i fjernvarmesektoren. Emnet er også på dagsordenen på Regionalmøderne, hvor der er fokus på det konkrete udrulningsarbejde.

De kommende Regionalmøder kommer også til at byde på oplæg og debat om konverteringer fra naturgas til fjernvarme. Det skyldes ikke mindst, at fjernvarmeselskaberne netop nu står overfor en gigantisk opgave med at få udfaset naturgas som opvarmning fra danske boliger.

På de forskellige Regionalmøder fra den 28. februar frem til og med den 15. marts vil Dansk Fjernvarme således give sine bud på status for konverteringsarbejdet i Danmark, og hvilke muligheder og barrierer der er blevet mere tydelige med tiden.

- Boligejerne efterlyser grøn fjernvarme som aldrig før, og selv om viljen til at konvertere boliger fra naturgas til fjernvarme er der i kommunerne, og fjernvarmeselskaberne har evnerne til det, så er der nogle barrierer, der står i vejen for at gøre den grønne omstilling til virkelighed, fortæller seniorkonsulent Nicolai Kipp fra Dansk Fjernvarme.

- Barriererne er både prisen for fjernvarmeselskaberne og manglen på arbejdskraft. Særligt det sidste kan vise sig at være hovedårsagen til, at det kommer til at trække ud for nogle konverteringsprojekter, og derfor har vi også bedt den nye regering om at gøre det til hovedprioritet, så vi kan gøre de grønne drømme til virkelighed, siger han videre.

En anden barriere kan vise sig at blive støttemidler – bl.a. fra Fjernvarmepuljen. Den åbner igen for ansøgninger her i 2023 senere i januar – den 23. januar – men allerede nu er der udbredt bekymring for, om der er tilstrækkeligt med midler i puljen.

Sidste år – i 2022 – løb puljen tør i eftersommeren, og Nicolai Kipp tror, at det samme kan blive tilfældet her i 2023, fordi der er endnu færre midler i Fjernvarmepuljen sammenlignet med 2022.

- Konverteringsbehovet bliver bare større og større i takt med, at kommunerne får færdiggjort deres varmeplaner. Der er derfor ikke brug for færre penge i 2023 end i 2022 - det bliver snarere omvendt. Lad det være rettidig omhu at sikre, at puljen ikke løber tør for midler igen, siger Nicolai Kipp som en klar opfordring til politikerne på Christiansborg.

Du kan læse mere om det øvrige indhold på Regionalmøderne i 2023 her – hvor du også kan melde dig til et regionalmøde tæt på dig.