16. jan 2023 Politisk

Minister skal give svar om Fjernvarmepuljen

Klimaordfører for De Radikale, Samira Nawa, vil have klimaminister Lars Aagaard til at svare på, om han mener, at Fjernvarmepuljen har de nødvendige midler for 2023.

Allerede inden Fjernvarmepuljen åbner for ansøgninger fra fjernvarmeselskaber til udfasning af naturgas som opvarmning, er der udbredt bekymring om, hvorvidt puljen har tilstrækkeligt med midler til at kunne holde hele 2023.

Dansk Fjernvarme har udtrykt sin bekymring – bl.a. på baggrund af viden om, at der allerede er flere fjernvarmeselskaber, som er klar til at ansøge om midler fra puljen – og klimaordfører Samira Nawa for De Radikale har også udtrykt sin tvivl overfor bl.a. TV2 Nyhederne.

Det har hun nu konkret fulgt op på ved at stille såkaldte udvalgsspørgsmål til klimaminister Lars Aagaard.

Hun spørger således til, om det er ministerens vurdering, at ”der er afsat tilstrækkelige midler i Fjernvarmepuljen for 2023, så puljen ikke løber tør inden årets udgang, som det bl.a. har været tilfældet i 2022?”.

I 2022 løb Fjernvarmepuljen tør i tiden efter sommerferien, og der blev tilført ekstra midler, så Fjernvarmepuljen i 2022 endte med at indeholde omkring 450 mio. kroner. I 2023 er der afsat lige under 300 mio. kroner i Fjernvarmepuljen, og Samira Nawa efterlyser altså ministerens holdning til, om det er tilstrækkeligt for 2023.

Derudover beder Samira Nawa også om, at klimaminister Lars Aagaard skal ”fremsende en oversigt over, hvilke fjernvarmeprojekter med et godkendt projektforslag, som står til at blive udskudt bl.a. på grund af stigende omkostninger?”.

Det hænger bl.a. sammen med, at flere fjernvarmeselskaber har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, fordi priserne på bl.a. rør og andre materialer til fjernvarmekonvertering enten stiger markant i pris eller er svære at skaffe.

Fjernvarmepuljen åbner for ansøgninger den 23. januar 2023 kl. 10.00. Ifølge Energistyrelsen er budgettet på nuværende tidspunkt på 195,3 mio. kr. og yderligere midler fra aftale om Vinterhjælp tilkommer senere.