05. jan 2023 Regionalmøde

Beredskabslovgivning er på vej i fjernvarmen

Fjernvarmeselskaberne skal indstille sig på, at der nu også kommer en beredskabslovgivning for fjernvarmesektoren. Bliv klogere på det under Regionalmøderne i februar og marts.

Her og nu er fjernvarmesektoren uden en egentlig beredskabslovgivning, men det kommer til at ændre sig – enten i løbet af efteråret 2023 eller i begyndelsen af 2024. Derfor er der god grund til, at fjernvarmeselskaberne allerede nu begynder at forholde sig til eventuelle lovkrav.

Dansk Fjernvarme tager hul på opgaven ved på de forestående Regionalmøder at have oplæg og diskussion om udsigten til en egentlig beredskabslovgivning for området.

- Vi forventer, at der kommer en bekendtgørelse for vores branche i løbet af 2023-2024, som vi skal leve op til. Bekendtgørelsen vil formentlig tage udgangspunkt i de krav, som gælder for elsektoren i dag, forklarer seniorkonsulent i Dansk Fjernvarme, John Elmertoft.

Nogle medlemmer - som også driver elnet eller har tilladelse til elproduktion fra anlæg på over 25 MW – er allerede omfattet af de beredskabskrav, der stilles til elsektoren. Og for dem vil det ikke være nyt at skulle leve op til lovkrav.

Kritisk infrastruktur
Baggrunden for at også fjernvarmesektoren skal have lovkrav til beredskab er, at fjernvarmeværker i dag er at regne for kritisk infrastruktur på linje med andre energi- og forsyningsselskaber. Det er fjernvarmesektoren gode til, understreger John Elmertoft og nævner, at fjernvarmesektoren har ”oppetider”, der er tæt på 100 procent stort set hele vejen rundt.

- Vi forventer, at vi i den kommende beredskabsbekendtgørelse skal håndtere pludselige opståede hændelser og ikke forsyningssikkerhed, forklarer han om forventningerne til indholdet og formålet med en kommende bekendtgørelse.

- På Regionalmøderne tager vi en snak om, hvad vi kan forvente af den nye beredskabslovgivning, og hvad vi i sektoren skal spille ind til Energistyrelsen i forhold til udformningen af loven, lyder det fra John Elmertoft.

Medlemmer af Dansk Fjernvarme har mulighed for at deltage på Regionalmøderne, der finder sted fra slutningen af februar til midten af marts i 2023. Her kan du se mere om indholdet af Regionalmøderne samt melde dig til et Regionalmøde i nærheden af dig.