09. dec 2022 Lokalt

Sdr. Felding: Energikrisen spænder ben for elektrificering

Energikrisen har skabt helt nye vilkår i varmeproduktionen for Sdr. Felding Varmeværk, som netop har gennemført en elektrificering af fjernvarmen med en elkedel, varmepumpe og akkumuleringstank. Heldigvis har man været omstillingsparate og har fundet nye måder at udnytte el i produktionen på.

Selvom Sdr. Felding Varmeværks nye produktionsanlæg indtil videre har fået en lidt anden rolle end forventet, understreger driftsleder Tonny Dam Jensen, at man på ingen måde har fortrudt elektrificeringen. Foto: Sdr. Felding Varmeværk.

Tilbage i 2021 begyndte Sdr. Felding Varmeværk at planlægge en større elektrificering af varmeproduktionen med en 3,3 MW varmepumpe, en 10 MW elkedel og en stor akkumuleringstank på 3.300 m3.

Dengang havde man nok næppe forestillet sig, at de nye produktionsanlæg skulle tages i brug midt en energikrise, hvor elpriserne ikke ligefrem er gunstige.

Ikke desto mindre var det realiteten, da driftsleder Tonny Dam Jensen i starten af november officielt kunne indvie det, han kalder et ’stort set nyt varmeværk’.

Heldigvis er man omstillingsparate på Sdr. Felding Varmeværk, og har derfor alligevel været i stand til at udnytte det nye produktionssystem til værkets godt 740 forbrugeres fordel. Bare på en lidt anden måde end oprindeligt planlagt, fortæller Tonny Dam Jensen:

- Til trods for den udvikling, der har været i elpriserne, er vi glade for vores elektrificering. Det giver os et ekstra kort på hånden, når vi tackler stigende flispriser og energipriser generelt. Det er selvfølgelig ærgerligt, at elpriserne ikke er lave, så vi kan køre med den nye produktion hele tiden, men faktisk har varmepumpen og elkedlen fået betydeligt flere køretimer end forventet, siger han og forklarer:

- Det er ene og alene på nedregulering i elmarkedet. Vi har meldt vores produktion ind på regulermarkedet og har vundet mange billige timer. Det har gjort, at vi har produceret over 1.300 MWh på elkedlen og 900 MWh på varmepumpen. Så set med de øjne, har situationen ikke været så slem, som vi kunne have frygtet. I værste tilfælde havde vi haft et nyt anlæg, som bare stod stille.

En lidt anden produktion end forventet

Driftslederen lægger dog ikke skjul på, at planen var en helt anden, da man valgte at investere i elektrificeringen. Tanken med det nye system var nemlig, at varmepumpen skulle have overtaget en stor del af grundlasten fra Sdr. Felding Varmeværks to eksisterende fliskedler, hvoraf en af dem var teknisk udtjent.

Elkedlen skulle samtidig nedtage reguleringstimer, og akkumuleringstanken kunne give en fleksibel varmeproduktion og gode muligheder for sektorkobling med elnettet. Især fordi man med vilje har valgt en væsentlig større kapacitet, end der egentlig er brug for på værket.

En del af de nye produktionsmetoder må vente, til elpriserne før eller siden finder et stabilt, lavere niveau – men Sdr. Felding Varmeværk er allerede gået i gang med at udnytte de muligheder, akkumuleringstanken giver, fortæller Tonny Dam Jensen.

- Lige nu er vi ved at lære, hvordan vi gør produktionen mere fleksibel. Det gør vi blandt andet ved at sørge for, at der er plads i akkumuleringstanken til at høste nedreguleringstimer og samtidig køre grundlasten på vores fliskedel, fortæller han og tilføjer:

- Det er faktisk lykkedes os at køre i 26 dage med ren varmepumpe- og elkedeldrift ved at hoppe fra nedregulering til nedregulering. Og det er helt sikkert akkumuleringstankens fortjeneste. Ellers havde vi ikke kunnet hoppe imellem timerne.

Ryster ikke på hånden

Når alt kommer til alt understreger Tonny Dam Jensen, at man samlet set i Sdr. Felding på ingen måde har fortrudt valget om at elektrificere:

- Man tog en modig beslutning fra start, og den har man heldigvis turdet stå ved – til trods for paniktider. Vi ryster ikke på hånden og ser ind i en spændende tid med sektorkobling til elsektoren, siger han og uddyber:

- Jeg mener, at vi i fjernvarmebranchen virkelig har en af nøglefunktionerne for fremtidens elsektor, fordi vi har nogle gode lagringsmuligheder i vores akkumuleringstanke. Og det er super spændende at arbejde med.

Driftslederen er da heller ikke i tvivl om, at den nye produktion på længere sigt vil give en billigere varmeproduktion og større forsyningssikkerhed. Men det betyder ikke, at man er klar til at udfase biomassen.

Det har nemlig hele tiden været meningen, at man ville have to ben at stå på, for at få en bedre position på energimarkedet og ruste sig mod prisudsving.

- Og lige nu er det i hver fald vældig aktuelt. Samtidig tror vi tror stadig på, at biomasse er et udmærket og grønt brændsel, der har sin plads i vores produktion nogle år endnu. Hvor stor en andel, afhænger selvfølgelig af el- og flispriserne, siger Tonny Dam Jensen.

Ustabile priser giver usikkerhed om næste års varmepris

Lige nu varmer Sdr. Felding Varmeværk sig ved en længerevarende kontrakt på biomasse, som giver dem flis til langt under markedsprisen. Den udløber dog ved årsskiftet, og derfor har varmeværket allerede nu meldt en prisstigning ud på 76 procent fra 1. januar 2023.

Om den udmeldte pris rent faktisk står ved sin magt, er dog ikke sikkert. Ifølge Tonny Dam Jensen er det nemlig tæt på umuligt at spå om bevægelserne på energimarkedet for tiden.

- Alt er så ustabilt, at jeg tror, vi først er helt sikre på, om prisen bliver gældende i midten af december. Flisprisen har sprunget mere fra måned til måned, end den har gjort i de seneste 10 år. Men på lang sigt tror vi på, at vores nye system og ikke mindst sektorkoblingen med el vil give lavere priser, fortæller han. 

Under alle omstændigheder må forbrugerne i Sdr. Felding vente lidt endnu på den endelige varmepris i 2023.