09. dec 2022 Lokalt

Nordjyske fusionstanker mellem Vrå og Hjørring

De to fjernvarmeselskaber i Vrå og Hjørring pønser på at fusionere – måske med virkning allerede fra efteråret 2023.

Tanken om et forsyningsrør fra Hjørring Varmeforsyning til Vrå Varmeværk ser nu ud til at kunne munde ud i et helt andet scenarie. Ifølge begge fjernvarmeselskaber er det nemlig ikke helt usandsynligt, at det i stedet ender med en egentlig fusion af de to selskaber.

Det er Vrå Varmeværk, der i en pressemeddelelse løfter sløret for fusionstankerne.

- Vrå Varmeværk har investeret kraftigt de seneste år for at kunne levere varme fra flere forskellige kilder, og er i dag et veldrevet værk med rimelige priser, men derfor mener bestyrelsen alligevel, at der er fornuft i at søge mod større fællesskaber, udtaler formand Niels Henrik Nielsen fra Vrå Varmeværk.

Han fortsætter:

- Det vil derfor være oplagt at indgå i fusion eller øget samarbejde med Hjørring Varmeforsyning, så fleksibiliteten mellem nuværende og kommende varmekilder bliver udnyttet bedst muligt i overensstemmelse med Hjørring Kommunes varmeplan.

Det giver fordele at fusionere
Nordjyske Stiftstidende har også været i kontakt med Hjørring Varmeforsyning, og bestyrelsesformand Flemming Simonsen bekræfter, at der er hold i fusionstankerne.

- Jo flere forbrugere, jo større et kapitalgrundlag er der, hvis der eksempelvis skal investeres 50 millioner kroner i en varmepumpe, siger han ifølge Nordjyske Stiftstidende.

Om det så ender med en egentlig fusion, afhænger blandt andet af de aktuelle planer for udrulning af fjernvarme i Hjørring.

- Det ser ud til, at der er nok i Hæstrup Mølleby og Harken, der er interesseret i fjernvarme - og så er vi jo allerede halvvejs i Vrå, lyder det fra Flemming Simonsen.

Konkret vil der, hvis der kommer fjernvarme til Hæstrup Mølleby og Harken, kun mangle omkring fem kilometer rør for at nå helt til Vrå.

Flemming Simonsen understreger dog, at der forsat skal regnes på økonomien, ligesom der skal videre drøftelser til, inden tiden er moden til at træffe en beslutning.

Hvis det går som håbet, så kan fusionen måske finde sted allerede i efteråret 2023, vurderer Niels Henrik Nielsen ifølge Nordjyske Stiftstidende.

Borgerne i Vrå vil formentlig i en periode efterfølgende skulle betale en ekstra præmie for anlægsudgifterne - men vil altså kunne se frem til, at selve varmeprisen bliver lavere.

Her og nu er der forskel på varmepriserne. I 2023 bliver varmeprisen i Vrå således på knap 18.500 kroner for et gennemsnitshus, mens den ender på omkring 12.000 kroner for Hjørrings 10.000 varmeforbrugere.