09. dec 2022 Fagligt

Medlemmer er udfordret på ventetid

Der kan gå lang tid fra varmekunder siger ja til et konverteringsprojekt, indtil de får fjernvarme. Dansk Fjernvarme inspirerer medlemmer til, hvordan de kan fastholde tilslutningsprocenten.

- Vi oplever, at værkerne efterspørger mere viden, konkrete idéer, kommunikationsråd, erfaringer fra andre værker og bud på midlertidige løsninger for at minimere kundernes ulemper i ventetiden. Og hvis de ikke her og nu har brug for det, så er de klar over, at de snart får brug nogle værktøjer, forklarer Ole Juhl, der er seniorkonsulent i Dansk Fjernvarme. Foto: Dansk Fjernvarme.

Fire møder fire forskellige steder i landet blev det til, da Dansk Fjernvarme lancerede en ny type temadage for at sætte fokus på, hvordan fjernvarmeselskaber kan fastholde tilslutningsprocenten fra kunder skriver under på at ville have fjernvarme og frem til tilslutningen reelt sker.

Mødeleder Ole Juhl fra Dansk Fjernvarme konstaterer efterfølgende, at møderne fik fin opbakning, og at møderne tydeligt viste, at der er et behov blandt medlemmerne for at få inspiration til, hvordan de kan tackle ventetiden fra underskrift til tilslutning for de nye varmekunder.

- Vi oplever, at værkerne efterspørger mere viden, konkrete idéer, kommunikationsråd, erfaringer fra andre værker og bud på midlertidige løsninger for at minimere kundernes ulemper i ventetiden. Og hvis de ikke her og nu har brug for det, så er de klar over, at de snart får brug nogle værktøjer, forklarer Ole Juhl, der er seniorkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Vær kreative
De i alt fire temadage – som var regionale eftermiddagsmøder – havde primært fokus på kommunikationsværktøjer for værkerne. Men Ole Juhl understreger, at der også er andre ”værktøjer”, som selskaberne kan tage fat i, når der går længere tid fra en underskrift til en reel tilslutning.

- Værkerne skal minimere ulemperne for de kommende varmekunder. Fx kan man overveje, hvordan man kan hjælpe en kunde, hvor deres gasfyr går i stykker, og der måske er et år eller længere, inden fjernvarmen kan tilsluttes, siger Ole Juhl og opfordrer medlemmerne til at være kreative i den situation.

- Det er en reel risiko, at når der kommer en ventetid på at få tilsluttet fjernvarmen, fordi nogle kunder vil falde fra. Det kan være, fordi gaspriserne falder – som det er sket nu – eller at de kommende kunder oplever, at prisen på fjernvarmetilslutningen stiger, og de så ikke har råd mere.

Både dårlige og gode nyheder skal kommunikeres
Netop økonomien i projekterne er noget, der ifølge Ole Juhl optager fjernvarmeselskaberne. Hvis for mange kunder falder fra i ventetiden, risikerer værkerne, at økonomien i projektet bliver udhulet i en grad, så det ikke længere hænger sammen.

Og så risikerer værkerne samtidig, at økonomien forværres af den simple årsag, at priserne på materialer og arbejdsfolk stiger undervejs. Det er nyheder, som værkerne også skal kommunikere til deres kommende kunder.

- Udgangspunktet for værket må være, at der skal være sikkerhed for økonomien i projektet, og derfor skal man være klar på, at man også skal være på forkant og fortælle dårlige nyheder til kommende kunder – nemlig at prisen stiger. Og det skal værkerne gøre for at bevare sig selv som en troværdig partner for kunderne, forklarer Ole Juhl.

Samtidig nævner Ole Juhl, at en dårlig nyhed også kan være fundamentet for en senere god nyhed, f.eks. at det store arbejde med at begrænse prisstigningen er lykkes, så den prisstigningen ikke bliver så høj som frygtet.

De fire temadage er blot første skridt fra Dansk Fjernvarme til at inspirere sine medlemmer om, hvordan de fastholder tilslutningsprocenten, og der er mere på vej. Dels bliver der planlagt flere temadage, dels kommer der formentlig også webinarer i det kommende år.

- Og så vil vi bruge Dansk Fjernvarmes hjemmeside til at samle vores viden og dele den med vores medlemmer, så de kan få det bedst mulige udgangspunkt for at holde fast i de kunder, der oplever ventetid på at få deres fjernvarme, siger Ole Juhl.