23. nov 2022 Fagligt

Vind- og solkraft satte rekord i de første ni måneder af 2022

Vindmøller og solcelleanlæg har produceret rekordmeget grøn strøm, og forbruget af naturgas faldt med over 28 pct. i de første ni måneder af 2022 sammenlignet med samme periode året før.

Energistyrelsen har netop offentliggjort sin kvartalsstatistik, der bl.a. viser, at vind- og solkraft satte rekord for de første ni måneder af 2022. Samtidig fremgår det af statistikken, at forbruget af naturgas er faldet med 28 procent i den samme periode sammenlignet med 2021.

Konkret var produktionen af strøm fra vindmøller i Danmark 22,4 pct. højere i de første ni måneder af 2022 sammenlignet med året før. Det skyldes ifølge Energistyrelsen bedre vindforhold og større vindkraftkapacitet. Det betød, at vindkraftens andel af elforsyningen steg fra 41 pct. til 50 pct.

Samtidig leverede danske solcelleanlæg 68,4 pct. mere strøm end i den tilsvarende periode i 2021 som et resultat af signifikant flere solskinstimer og idriftsættelse af nye solcelleanlæg.

Stigningen i vind- og solkraftproduktionen bidrager til et fald i det samlede energiforbrug, fordi disse anlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi, mens el produceret på termiske kraftværker (med biomasse, kul, gas og olie) også afstedkommer et konverteringstab.

Fald i energiforbrug
Det faktiske energiforbrug faldt med 1,3 pct. i de første tre kvartaler af 2022 i forhold til samme periode året før. Det er især forbruget af naturgas, der er faldet – det er 28,3 pct. mindre end året før, mens forbruget af kul var 5,9 pct. mindre end samme periode i 2021. Omvendt steg forbruget af olie og vedvarende energi med henholdsvis 7,1 pct. og 4,4 pct.

Danmarks nettoimport af el fra de omkringliggende lande var 5,2 PJ i de første ni måneder af 2022 svarende til ca. 5,5 pct. af vores indenlandske elforsyning. Til sammenligning var nettoimport af el 16,1 PJ i samme periode sidste år.

Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 3,7 pct. lavere i de første ni måneder af 2022 i forhold til samme periode året før.