26. okt 2022 Pressemeddelelse

Ny energianalyse viser, at vigtig elforsyning udfases hurtigere end forventet

En ny analyse over udviklingen af elproduktionskapaciteten og elsystemet  viser, at den termiske elproduktionskapacitet, der skal sikre el-forsyningssikkerheden, falder hurtigere end myndighederne antager i deres analyser. Dansk Fjernvarme kalder på løsninger, hvis den høje elforsyningssikkerhed skal opretholdes.

Midt i en energikrise, den grønne omstilling og fokus på den danske forsyningssikkerhed, viser en ny analyse lavet af Energy Modelling Lab på vegne af Dansk Fjernvarme og dets medlemmer med termiske værker, at udviklingen på elkapaciteten leveret af termiske værker (kraftvarmeværker) falder hurtigere end tidligere antaget.

Tendensen og den reelle risiko er en lurende trussel mod ønsket om en høj, grøn og sikker elforsyningssikkerhed i et fremtidigt elektrificeret Danmark. Termiske værker er nemlig en vigtig del af elforsyningen ved at producere el, når sol og vind ikke kan dække efterspørgslen, samt værkerne bidrager til at stabilisere elnettet mod høje udsving.

Helt konkret viser analysen, at kapaciteten falder hurtigere, end myndighederne tidligere har antaget. Energistyrelsen antog i deres analyseforudsætninger 2021, at der i 2025 vil være 5,0 GW elproduktionskapacitet til rådighed og i 2030 4,4 GW. I den nye analyse af Energy Modelling Lab, fastslås den reelle kapacitet i 2025 at blive 4,7 GW og i 2030 blot 3,5, altså tæt ved en tredjedel mindre end myndighederne antager.

Mangel på termisk el kapacitet vil få konsekvenser for elektrificeringen
Hvis den udvikling fortsætter, vil efterspørgslen på el hurtigere overstige udbuddet og skabe en usikker elforsyning. Derfor skal der sættes ind nu, hvis Danmark skal nå ambitionen om øget elektrificering, grøn omstilling og elforsyningssikkerhed, mener Dansk Fjernvarme.

- Der er en meget begrænset tendens til investering i nye termiske værker og eksisterende værker udfases i takt med eller hurtigere end værkernes levetid og varmeaftaler ophører. Termiske værker leverer let regulerbar og fleksibel elproduktion, som er afgørende for en høj forsyningssikkerhed i fremtidens energisektor. Elforsyningssikkerhed er rygraden af en øget elektrificering af samfundet, og derfor er der behov for de termiske værker i infrastrukturen i fremtiden, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, der er interesseorganisation for fjernvarmeselskaber og kraftvarmeværker.

En af grundene til, at analysen vurderer, at termiske værker udfases hurtigere end antaget er, at der en meget lav reinvestering i nye værker, fordi der ikke er incitament eller økonomi i at fortsætte driften af værkerne.

- Der har været et politisk fokus på at udbygge vind og solenergi, så den nødvendige termiske kapacitet helt er blevet overset. Hvis vi skal have en stærk elforsyningssektor i fremtiden, skal et fremtidigt elmarked afspejle værdien af, at værkerne står til rådighed til elproduktionen, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme

Elsystemet skal have en høj diversitet
Frem mod 2030 vil Danmarks efterspørgsel på el stige med øget elektrificering gennem blandt andet elbiler, PtX-anlæg, datacentre og både små og store elbaserede varmepumper. Danmark leverer lige nu elforsyningssikkerhed i verdensklasse, fordi der er en vigtig kombination af den regulerbare elproduktion i de termiske værker, og vind- og solenergien. samt elektriske udlandsforbindelser.

- Danmark har en høj elforsyning nu, men et fremtidigt elmarked i Danmark – og i resten af EU – der primært er båret af vind- og solenergi udgør en risiko på grund af den lave diversitet i elsystemet. Termiske værker kan levere el når sol og vind svigter ved blandt andet at producere el på brændsler som bæredygtigt biomasse og affald, siger Kim Mortensen.