25. okt 2022 Landsmøde

Digitaliseringskatalog er nu klar

Grøn Energi er klar med et inspirationskatalog, der samler gode eksempler på digitaliseringsprojekter- Hør mere om kataloget på Landsmøde 2022.

Dansk Fjernvarme har det seneste år haft særligt fokus på den digitalisering fjernvarmeselskaberne i stigende grad gør brug af. Gennem workshops og undersøgelser af medlemmernes digitalisering og brug af data kan Dansk Fjernvarme i dag konstatere, at over to tredjedele af branchen er i fuld gang med omstillingen.

Det har nu konkretiseret sig med et inspirationskatalog – ”Inspirationskatalog: Digitalisering og datadreven drift i fjernvarmen” – hvor der er samlet med 16 eksempler på digitalisering og datadreven drift i danske fjernvarmeselskaber.

Inspirationskataloget, som er udarbejdet i samarbejde mellem Grøn Energi og Dansk Fjernvarme, er særligt rettet mod fjernvarmeselskaber, der endnu ikke har haft mod på selv at gå i gang med digitaliseringen af deres fjernvarmeforsyning.

Eksemplerne i kataloget er i høj grad praksisnære. Det gælder fx i forhold til at udnytte fjernaflæste varmemålere – ikke bare til afregning, men i høj grad også til optimering af drift og administration for at yde en bedre kundeservice.

Du kan enten downloade kataloget her fra siden, eller få en snak med Dansk Fjernvarme under Landsmøde 2022 torsdag og fredag den 27.-28. oktober. På den fælles stand for Fjernvarmens Hus kan du både finde kataloget og en repræsentant fra Dansk Fjernvarme at komme i dialog med.