12. okt 2022 Fagligt

Opdateret kodeks skal styrke bestyrelsesarbejdet

Bestyrelserne i kommunale forsyningsselskaber kan bruge en opdateret version af ”Kodeks for god selskabsledelse” til at styrke sin egen rolle og skabe bevidsthed om sit ansvar.

Det er bestyrelsen i fjernvarmeselskaber, der har ansvaret for at skabe tillid fra kunder og omverdenen til, at selskabet har den mest effektive drift til gavn for alle. Det er ikke mindst lige nu en udfordring både med hensyn til de øgede krav i forhold til klimaet og den aktuelle energikrise, som rammer Danmark.

Nu kan bestyrelserne i de kommunalt ejede forsyningsselskaber – herunder fjernvarmeselskaber – få nytte til netop det arbejde med en opdateret version af ”Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber”.

- Bestyrelserne har en meget vigtig opgave – ikke mindst i forhold til sikre den rette strategi for forsyningsselskabet. Men deres opgaver og ansvar går længere end det, og det opdaterede kodeks giver netop den mulighed, så de på et frivilligt grundlag kan udfylde deres rolle endnu bedre, siger Jesper Frost Rasmussen, formand for Dansk Fjernvarme.

Den første version blev offentliggjort i 2017 i et samarbejde mellem Dansk Fjernvarme, DANVA, Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker og KL. Den nye og opdaterede version er ligeledes udformet i et samarbejde med de samme partnere og er klar til at blive downloadet via hjemmesiden.

Kodeks er udarbejdet med specifikt øje for de bestyrelser, der er valgt i kommunale selskaber, men en række af anbefalingerne har relevans i en bredere organisatorisk kontekst.