29. sep 2022 Politisk

Folketinget har lynvedtaget indefrysningsordning

Blot to døgn – onsdag og torsdag - tog det for et overvældende flertal i Folketinget at 1., 2. og 3. behandle lovforslaget, der giver mulighed for at indefryse dele af varmeregningen.

Det er knap en uge siden, at et flertal af partierne i Folketinget nåede til enighed om en hjælpepakke, der skal afbøde de voldsomme priser på energi – herunder varme. Et element i aftalen er den såkaldte indefrysningsordning – eller henstand – hvor nogle varmebrugere kan få udsættelse på betaling af en del af deres regning.

I denne uge – nærmere bestemt onsdag og torsdag – blev lovforslag L 212 behandlet i Folketinget, og det skete med ekspresfart. 1. behandlingen fandt sted onsdag, mens torsdag formiddag var afsat til såvel 2. som 3. behandling. Allerede inden klokken var 11, var det hele vedtaget og på plads.

Det betyder bl.a., at det nu bliver muligt for en række kunder hos fjernvarmeselskaber at få henstand på en del af deres betaling.

Af Folketingets hjemmeside fremgår det under beskrivelsen af lovforslaget, at ”for fjernvarme sættes maksimalprisen ift. prisen inkl. afgifter, tariffer og moms m.v. Udgangspunktet vil være fjernvarmeprisen i januar 2022 for de 10 dyreste fjernvarmeselskaber”.

Det bemærkes i øvrigt, at lovforslaget formelt først træder i kraft, når EU-Kommissionen har truffet beslutning om statsstøttegodkendelse, skriver Folketinget på sin hjemmeside.

Dansk Fjernvarme afvikler mandag den 3. oktober et webinar, hvor medlemmer kan få gennemgået indefrysningsordningen og samtidig få lejlighed til at stille opklarende spørgsmål.

Du kan læse mere om webinaret her.