21. sep 2022 Energi på Toppen

Fremtiden er grøn – men vejen dertil er broget

At invitere til et møde om en fælles fremtid for kloden er dømt til at skabe en del debat. Og netop debat var der meget af på efterårets Energi på Toppen, der blev afholdt i Dansk Arkitektur Center i København.

Fremtiden skaber uden tvivl debat. Det må være konklusionen efter septemberudgaven af Energi på Toppen, hvor fremtidens klimateknologi var temaet. For hvor starter man, og hvad kan konsekvensen være, hvis man starter forkert?

Et spørgsmål, der kun er blevet tungere i lyset af den situation Danmark og Europa står i. Vi står i en energikrise. Vi står i en klimakrise. Vi står i en forsyningssikkerhedskrise. Og alle tre kriser stiller, alt andet lige, Danmarks arbejde med den grønne omstilling i et andet lys, for ingen ønsker nogensinde at stå i bare én af de tre kriser igen.

Derfor blev behovet for at vælge den rette vej mod fremtiden også tydelig, da Energi på Toppen blev afholdt i Dansk Arkitektur Center i København, hvor temaet var sektorkobling og fremtidens klimateknologi. Begivenheden startede dystert ud med specialist i økonomiske temaer og trends hos C WorldWide Asset Management, Morten Springborg med oplægget ”Ligger vi, som vi har redt?”

- Efterspørgslen på energi vokser årligt 2 procent, mens den globale energiunderforsyning kan ramme 2 procent i 2022 med en stigning til 6 procent i 2025 og 10 procent i 2030, kommenterede Morten Springborg fra scenen.

I lyset af den udmelding var formiddagen lagt for en god og konstruktiv debat, om hvad der skal ske, hvis Danmark og Europa skal være grøn og samtidig forsyningssikker.

Skal der spares, eller skal der udvikles?
På scenen blev PtX, biogas og CCUS sat under lup med oplæg om PtX fra David Dupont-Mouritzen, CIP, som er i gang med PtX-projektet HØST i Esbjerg, Biogassens muligheder blev italesat af Frank Rosager, direktør i Biogas Danmark, og CCS-puljen samt Vestforbrændings planer for CO2-fangst blev fremført af direktør Steen Neuchs Vedel.

- Den grønne omstilling spiller med handikap på grund af de rammevilkår, der lige nu er i Danmark. Derfor er det vigtigt at samarbejde, hvor man kan og skabe initiativ til de grønne projekter, fremhævede projektdirektør i CIP, David Dupont-Mouritzen om CIPs PtX projekt, hvor de samarbejder tæt med DIN Forsyning i Esbjerg.

Men fra salen blev der stillet spørgsmålstegn ved den fremførte retning blandt oplægsholderne. Hvorfor skal vi udvikle og finde løsninger for at værne om de nuværende energiforbrug? Burde vi ikke i stedet kigge på, hvor der kan spares og afvikles for at undgå udledningen?

Konklusionen er ikke mejslet i sten, men den er højst sandsynlig todelt. Kan der spares, skal der spares. Kan der ikke, skal der udvikles løsninger. Og her er vejen til en grøn fremtid noget mere ligetil med klimateknologier, der inden for en kort årrække vil skabe værdi og bidrage til at skabe en grøn fremtid.