19. sep 2022 Temadag

Beredskabsplaner er ekstra vigtige lige nu

På Dansk Fjernvarmes temadag om forsyningssikkerhed vil der være fokus på, at fjernvarmeselskaberne skal have styr på deres beredskabsplaner for den kommende vinter.

Fjernvarmeselskaberne skal være opmærksomme på at få klargjort deres beredskabsplaner forud for den kommende vinter. Det gælder især for el, der kan blive udsat for forstyrrelser.

Det står klart for alle i fjernvarmebranchen, at den nuværende priskrise på energi allerede i den kommende vinter kan udvikle sig til en regulær forsyningskrise. Og det gælder ikke bare en potentiel mangel på gas, men også risikoen for, at der kan opstå mangel på strøm.

Det er baggrunden for, at Dansk Fjernvarme den 4. oktober afvikler en temadag i Fjernvarmens Hus - Forsyningssikkerhed i en krisesituation – hvor der bl.a. vil være fokus på beredskabet både på nationalt niveau og hos de enkelte fjernvarmeselskaber.

Energistyrelsen vil således fortælle om deres generelle beredskabsplaner for energiforsyningen i Danmark – herunder hvad der kan blive afbrudt afhængig af udviklingen på energimarkederne. Energinet – der er ansvarlige for opretholde forsyningssikkerheden for både el og gas – vil fortælle deltagerne, hvordan de arbejder med de forskellige beredskabsplaner.

- I den kommende vinter vil vores elnet have uændret høj forsyningssikkerhed. Udfordringen kan komme, når eller hvis der ikke  tilstrækkelig elproduktion til rådighed. Her har Energistyrelsen nu udarbejdet planer og vejledninger for, hvad der kan ske, forklarer udviklingschef i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke.

- Det er heldigvis langt fra sikkert, at der vil ske afbrydelser af elforsyningen som følge af mangel på elproduktion. Men risikoen er større end længe, bl.a. fordi vores nabolande er i samme situation som os, så vi kan ikke bare bede naboerne om hjælp, udbygger han.

På temadagen den 4. oktober vil lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet også give sit bud på, hvordan krigen i Ukraine er forløbet og formentlig kommer til forløbe de kommende måneder. Dertil vil der også blive orienteret om udviklingen på såvel gas- som elmarkedet, ligesom udviklingen for biomasse vil blive belyst.

Du kan læse mere om programmet for temadagen her – hvor du også kan melde dig til dagen.