14. sep 2022 Fagligt

Fjernvarmekonvertering er ramt af høje priser

Det er blevet både dyrere og mere risikabelt for fjernvarmeselskaber at rulle fjernvarme ud til gaskunder, og derfor er tilskud fra Fjernvarmepuljen vigtigt, lyder det fra rådgiver.

- Fjernvarmepuljen kan gøre en forskel for fjernvarmeselskaberne, fordi den kan bidrage til at gøre det mere økonomisk overskueligt for potentielle brugere at melde sig til, forklarer Søren Olesen, der er projektchef hos DFP. Foto: Jesper Voldgaard.

For bare to-tre år siden var det hele helt anderledes, når fjernvarmeselskaberne planlagde konverteringsprojekter. Renten var lav, og fjernvarmerør kostede nu en gang det, som fjernvarmerør kostede.

Det har ændret sig – og ikke til det bedre. For selv om både varmekunder, kommuner og politikere bønfalder fjernvarmeselskaberne om at rulle fjernvarme ud, så må fjernvarmeselskaberne slås med stigende priser på alt – fra renten til de rør, der skal sende det varme vand rundt til forbrugerne.

Og netop derfor er Fjernvarmepuljen vigtig for fjernvarmeselskaberne, lyder det fra DFP – Dansk Fjernvarmes Projektselskab – der netop nu hjælper mange fjernvarmeselskaber med at udarbejde projektforslag til at få udfaset naturgas.

- Fjernvarmepuljen kan gøre en forskel for fjernvarmeselskaberne, fordi den kan bidrage til at gøre det mere økonomisk overskueligt for potentielle brugere at melde sig til, når der skal rulles fjernvarme ud, forklarer Søren Olesen, der er projektchef hos DFP.

Det er nemlig fjernvarmeselskaberne, der får støtten – den udbetales efter tilslutningsprocenten – og den støtte kan fjernvarmeselskaberne vælge at bruge til at gøre det billigere for potentielle varmebrugere at tilslutte sig.

Fjernvarmeselskaber kommer i klemme
Lige nu er det imidlertid ikke muligt at hente flere midler fra Fjernvarmepuljen. Den er tømt – og har været det igennem noget tid – for 2022, og der kommer først flere midler i puljen efter årsskiftet, lyder meldingen fra Energistyrelsen, der giver tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Det sætter flere fjernvarmeselskaber i en klemme, fordi det er her og nu, at varmekunderne vil væk fra gas og over på fjernvarme.

- Hvis meldingen fra fjernvarmeselskabet er, at der skal gå minimum endnu en fyringssæson – altså at man tidligst kan få fjernvarmen i vinteren 2023-2024, så er risikoen, at folk vælger en varmepumpe, hvis de kan få den her og nu. Og så snart, der blot er én i et område, der vælger varmepumpe, så er grundlaget for at kunne udrulle fjernvarme, blevet mindre, forklarer Søren Olesen.

Tiden er med andre ord en vigtig faktor, hvis fjernvarmeselskaberne aktivt skal bidrage til at udfase gas fra de danske boliger – og her er den tomme fjernvarmepulje lige nu et bespænd.

Kapitalomkostningerne er en trussel
En anden, men mindst lige så vigtig faktor, er, at fjernvarmeselskaberne lige nu for alvor mærker, at inflationen har fået fat. Søren Olesen påpeger, at renten er steget med 400 procent – fra én til fire procent – og samtidig er priserne på fx fjernvarmerør steget meget markant.

Det er med andre ord betydeligt dyrere for fjernvarmeselskaberne at finansiere udrulningen af fjernvarme til de områder, hvor der i dag er gas eller olie. Og det betyder, at kapitalomkostningerne for det enkelte fjernvarmeselskab nu er så høje, at det er risikabelt for dem at gå i gang med et konverteringsprojekt.

- De nye ledningsanlæg skal betales af de nye forbrugere, fordi det ikke må belaste de eksisterende kunder, så derfor skal de nye forbrugere betale langt, langt mere, end de skulle for bare to år siden, siger Søren Olesen og fortsætter:

- Fjernvarmeselskaberne kan reducere kapitalomkostningerne ved at skulle låne færre penge fra dag 1, og det kan fjernvarmeselskaberne kun gøre ved, at det er Hr. og Fru Nielsen der skal betale en masse penge her og nu, og her kan midler fra Fjernvarmepuljen reducere den nødvendige her og nu omkostning for Hr. og Fru Nielsen.