06. sep 2022 Lokalt

Manglende puljemidler sætter fjernvarmen på pause i Greve

Selvom Greve Fjernvarme lige har fået hastegodkendt et projektforslag, må 2.000 naturgasforbrugere vente helt til næste år med at få tilbudt fjernvarme. Godkendelsen er nemlig betinget af tilskud fra fjernvarmepuljen. Og den er tom for i år.

Fjernvarmepuljen er tom for midler for i år - og det rammer blandt andet Greve Fjernvarme, som må vente til januar med at udsende fjernvarmetilbud til 2.000 naturgasforbrugere i kommunen. Foto: Greve Fjernvarme.

Med et nyligt hastegodkendt projektforslag, er Greve Fjernvarme snart klar til at sende tilbud om fjernvarme ud til knap 2.000 naturgasforbrugere i kommunen. Og det vil uden tvivl være kærkomment med gaspriser, der lige nu ikke synes at kunne nå et øvre loft.

Alligevel må forbrugerne dog vente helt indtil næste år med at få tilbuddet. Forudsætningen for godkendelsen af projektet er nemlig, at man opnår tilsagn om tilskud fra statens fjernvarmepulje, som for nylig løb tør for midler. Og lige nu er der ikke udsigt til flere midler før den 1. januar.

Noget, der bliver mødt med stor ærgrelse hos fjernvarmeselskaber rundt omkring i landet – ikke mindst i Greve.

Det betyder nemlig, at Greve Fjernvarme først kan indhente underskrifter hos de potentielle nye forbrugere, når der igen kommer midler i puljen til januar, forklarer energichef Line Carlsen. I princippet kan man nemlig endnu ikke sige med sikkerhed, at fjernvarmen er på vej.

- Det betyder et eller andet sted, at vi lige nu er sat på standby i projektet. Projektet står selvfølgelig ikke stille, men boligejernes oplevelse vil være, at vi ikke kan gøre eller sige noget endnu.

- Vi vil gerne afholde informationsmøder for at oplyse boligejerne om det valg, de skal træffe, men det har vi udskudt. Vi kan ikke sælge en løsning til boligejerne, som kun ”måske” er på vej, siger hun og tilføjer:

- Vi gør, hvad vi kan for at informere i mellemtiden på sociale medier, og vi gør opmærksomme på os selv gennem flere forskellige kommunikationskanaler. Men vi kan ikke sende kontrakter ud til underskrift. Og det, vi i sidste ende har brug for, er underskrifter.

Ventetid kan påvirke tilslutningsprocent

Med godkendelsen forventer man at kunne tilbyde fjernvarme til de første 2.000 forbrugere, som er første del af et større udvidelsesprojekt, inden udgangen af 2026. Opstarten af projektet risikerer dog at blive skubbet med nogle måneder, indtil der er nye midler i fjernvarmepuljen

Og de måneder kan i sidste ende vise sig at blive afgørende for tilslutningsprocenten i projektet, som mindst skal være på 60, hvis det skal føres ud i livet, mener Line Carlsen. I disse tider kan bare to måneder nemlig være meget kritiske for boligejerne – især når de falder lige i fyringssæsonen.

- Vi ville langt hellere kunne sikre forbrugerne med en langsigtet løsning med fjernvarme, inden varmesæsonen starter, og inden folk går i panik over priserne, de ser. Der vil selvfølgelig altid være forbrugere, som er i tvivl om, hvorvidt de skal købe en varmepumpe eller vente på fjernvarmen, men flere kan måske handle irrationelt, når de læser i dagspressen, at Putin har slukket for gassen, siger hun og uddyber:

- Vi oplever allerede nu, at boligejere i de områder, vi skal til at konvertere, skynder sig at købe en varmepumpe. Vi prøver at gøre dem opmærksomme på, at de kan spare mange penge årligt ved at vente lidt og i stedet at vælge fjernvarme, men det kan være svært at trænge igennem i den situation, vi står i. Det er blandt andet den kommunikationsopgave, vi nu bruger ventetiden på at forbedre og intensivere.

Langsigtet løsning er nødvendig

Mens Greve Fjernvarme venter på, at der kommer nye midler i fjernvarmepuljen, er man desuden i fuld gang med at forberede tilbudsbrevene til de mange potentielle fjernvarmekunder. Og blev der tilført nye midler til puljen snart, ville man derfor også være klar til at sende dem ud allerede nu.  

Fremrykkes midlerne fra næste års fjernvarmepulje, vil man derfor tage imod det med åbne arme. Men det er ikke en langsigtet løsning, siger Line Carlsen. Og det er netop det, der ifølge energichefen er brug for.

- At fremrykke midlerne er måske den nemmeste løsning politisk set. Men fra et langsigtet perspektiv synes jeg, at det er ærgerligt, at der ikke er flere fjernvarmepuljer i de kommende år. Fra vores synspunkt er det selvfølgelig dejligt, hvis man kan få flere penge i puljen i år. Den rette løsning er bare ikke, at man tager midlerne fra et andet år, forklarer hun og fortsætter:

- Jeg mener sådan set, at der er brug for flere penge til flere fjernvarmepuljer i de kommende år. Det ville da være naturligt at have puljer frem mod 2028, hvis ambitionen er, at fjernvarmeselskaberne skal have fokus på at konvertere de mange naturgaskunder i den periode.

For Line Carlsen ligger der en stor nyhedsværdi i, at fjernvarmepuljen mangler i de næste par måneder – men det helt store problem er, at der mangler midler i årene 2025-28 – og fremadrettet. Og det er midler, som kan have afgørende betydning for kommende etaper i Greve Fjernvarmes udvidelsesplaner.

- Uden flere penge i Fjernvarmepuljen kan vi godt frygte, at vores fremtidige planer om at konvertere yderligere 7.000 boliger fra naturgas til fjernvarme ikke kan gennemføres. Man må afstemme midlerne med de ambitioner, man har som politiker, i stedet for at komme med et ønske og lade fjernvarmeselskaberne tage risikoen, understreger Line Carlsen og tilføjer:

Man kan ikke bare sige, at man gerne vil have flere elever i klasserne, men ikke give flere penge til skolerne. Midlerne skal vejes, og så må man vurdere, hvad man politisk ønsker at prioritere.