01. sep 2022 Landsmøde

TECH-SCENEN har fokus på digitalisering

Landsmødedeltagere får mulighed for at blive klogere på, hvordan fjernvarmeselskaber kan bruge digitale værktøjer til grøn omstilling, effektivisering af driften og bedre kundeoplevelser. 

På Landsmøde 2021 var der proppet, da Brian Vad Mathiesen deltog på TECH-SCENEN - det samme sker forhåbentlig i år, når Landsmøde 2022 bliver afholdt i København. Foto: Jesper Voldgaard.

Der skal endnu mere fart på den grønne omstilling i Danmark, og det handler bl.a. om, at fjernvarmeselskaberne skal blive endnu bedre til at udnytte de mange digitale værktøjer. Det bliver det helt centrale fokus for TECH-SCENEN under Landsmøde 2022 i oktober.

Udviklingschef Kim Behnke, Dansk Fjernvarme, er ordstyrer for TECH-SCENEN på landsmødet i København:

- Fjernvarmesektoren skal se digitalisering som vejen til at løse tre udfordringer på samme tid. For det første driftsoptimering af fjernvarmen og dermed effektivisering og gode priser. For det andet varme fra langt flere enheder, decentralt og med forskellige brændsler. For det tredje bedre kundeoplevelse, når data kan hjælpe med præcis og relevant rådgivning, forklarer han.

TECH-SCENEN bliver på dette landsmøde afviklet torsdag eftermiddag – på den første dag af Landsmøde 2022 – og der bliver budt på tre spændende oplæg med hver deres emne.

Henrik Madsen, professor på DTU Compute, lægger for som den første med at fortælle om HEAT 4.0, der har høstet praktisk erfaring med at udnytte bl.a. lokale vejrdata til at forbedre optimering af fjernvarmedistribution og forsyning helt ud til kunden.

Dernæst bliver scenen overtaget af projektleder fra PlanEnergi, Jakob Worm. Han kommer – med baggrund i HEATflex – med sine bud på, hvor overskudsvarme og decentral varmeproduktion skal tilsluttes i fjernvarmenettet, og hvordan overskudsvarme bedst kan genbruges til fjernvarme.

Den sidste oplægsholder er Peter Nordahn, chef for digital forsyning i Verdo, der har reduceret nettab, sektionering af fjernvarmenettet og optimering med fokus på anvendelse af digitale data og nye teknologier for bedre forsyning af kunderne.

- Digitalisering er ikke kun nye computere og driftssystemer, men i endnu højere grad hjælp til planlægning og optimering via samdrift af data fra mange kilder og brug af nye værktøjer til nem høst af resultater ud fra allerede eksisterende data. Der er med andre ord udsigt til 90 minutter på Landsmødet, som ingen kan undvære, siger Kim Behnke.

Du kan læse mere om Landsmødet og programmet for TECH-SCENEN her.