25. aug 2022 Energi på Toppen

PtX og CO2-fangst kommer i fokus på Energi På Toppen

Hvordan giver nye teknologier både økonomisk og klimamæssig mening for fremtiden – det er omdrejningspunktet for den kommende udgave af Energi På Toppen i september.

Det er det, som alle taler om, og som mange har en holdning til og en mening om. Men hvad handler det reelt om, når ny teknologi – PtX og CCUS – skal hjælpe Danmark i mål med at udlede 70 procent mindre CO2 i 2030?

Målsætningen er som nævnt klar, men hvordan fjernvarmesektoren kan bidrage til at indfri målsætningen bliver helt central, når Dansk Fjernvarme den 21. september afholder den første udgave af Energi På Toppen i efteråret.

- Fjernvarmesektoren er godt på vej til at blive CO2-neutral i 2030. Men der er samtidig et enormt stort potentiale for yderligere klimabidrag gennem sektorintegration og fangst af CO2 i fjernvarmesektoren, hvor der på sigt kan fanges op mod 7,5 mio. ton CO2, siger Jannick H. Buhl, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Han er selv blandt oplægsholderne på den kommende udgave af Energi På Toppen, hvor han fokuserer på de muligheder, der er for at lukke indtægtshullet i CO2 fangst og gøre det til en god forretning.

Han understreger, at de nye teknologier er nødvendige for at nå Danmarks klimamål i 2030. Et centralt spørgsmål vil være, hvordan samfundet sikrer sig, at det både giver klimamæssig og økonomisk mening for fremtiden – ikke mindst fordi der skal meget store investeringer til for både PtX og CO2-fangst.

- Når vi skal investere i Power-to-X og CO2-fangst, så er der ofte tale om investeringer i milliardklassen. For at virksomhederne kan opnå en fornuftig business case, er der behov for at få incitamenter og regulatoriske rammevilkår på plads. Med kun otte år til 2030 er det på tide, at politikerne får skabt de nødvendige rammer, der skal drive udviklingen, uddyber Jannick H. Buhl.

Energi På Toppen finder sted den 21. september på Dansk Arkitektur Center i København. Læs mere om programmet og indholdet her – hvor du også kan melde dig til.