22. aug 2022 Kurser & arrangementer

Grøn omstilling er vigtig for bestyrelsesarbejdet

Medlemmer af kommunalt ejede fjernvarmeselskaber har chancen for at komme på omgangshøjde med kravene til grøn omstilling på to bestyrelseskurser i efteråret.

Kommunalt ejede fjernvarmeselskaber kommer som andre typer af fjernvarmeselskaber under stort pres for at lykkes med den grønne omstilling og udfasning af naturgas i mange, mange tusinde boliger og bygninger.

Dansk Fjernvarme og DANVA tilbyder derfor en række bestyrelseskurser, der retter sig specifikt mod medlemmer af kommunalt ejede forsyningsselskaber. Kurserne bliver afviklet i september og november i år, og da de tilsvarende kurser blev udbudt i foråret, var der stor søgning.

- Vi forventer, at der igen vil være stor interesse, så jeg kan kun opfordre til, at bestyrelserne i de kommunalt ejede fjernvarmeselskaber får meldt sig til. Det er nemlig sidste chance, siger uddannelseskonsulent i Dansk Fjernvarme, Stine Juel Christoffersen.

At det er sidste chance skyldes, at kurserne henvender sig til de kommunalt udpegede bestyrelser, og de følger valgperioderne til kommunalbestyrelserne – og det næste kommunalvalg finder først sted i efteråret 2025. Derfor vil der tidligst blive udbudt kurser efter det næste kommunalvalg.

På kurser i efteråret vil der være fokus på at give bestyrelsesmedlemmer et overblik over det vigtigste i bestyrelsesarbejdet og give dem lov at prøve kræfter med virkelighedens udfordringer i et dilemmaspil.

Kurset bliver afviklet over to dage, og deltagerne bliver undervejs introduceret til en række temaer. Fx de styringsmæssige rammer om selskaberne og bestyrelsesarbejdet samt bestyrelsens strategiske ageren og samarbejde.

Kurset retter sig mod såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer. Og fra Dansk Fjernvarme lyder opfordringen, at det vil være en fordel, at så mange som muligt deltager fra den samme bestyrelse, så alle får den samme faglige referenceramme omkring bestyrelsesarbejdet og får et fælles afsæt for det strategiske arbejde i en tid og branche med fuld fart på udviklingen.

Du kan læse mere om kurserne i efteråret her.