02. aug 2022 Lokalt

Varmepumpeanlæg fik Strandby sikkert gennem prisstigninger

Etableringen af et varmepumpeanlæg 2020/21 kom på det helt rette tidspunkt for Strandby Varmeværk. Ved at udfase det meste af naturgassen i produktionen har man nemlig undgået voldsomme prisstigninger igennem energikrisen, der for alvor tog fart i starten af 2022.

Strandby Varmeværks varmepumpeanlæg har spillet en stor rolle i at holde varmeprisen på et lavt niveau igennem energikrisen. Foto: Strandby Varmeværk

Man skulle næsten tro, at Strandby Varmeværk havde taget et grundigt kig i krystalkuglen, da fjernvarmeselskabet valgte at fortrænge en stor del af deres naturgas med et varmepumpeanlæg.

Det er dog ikke tilfældet. For selvom det allerede var en stor fordel at udfase naturgassen, da anlægget blev indviet, havde man på ingen måde forudset de massive prisstigninger på gas, som fulgte i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine og ikke mindst den igangværende energikrise.

Men det ændrer ikke på, at den gode timing i opførelsen af varmepumpeanlægget har reddet selskabets forbrugere fra massive prisstigninger.

I starten af 2022 steg varmeprisen for et standardhus i Strandby godt nok med knap 3.000 kroner årligt – men den stigning tør driftsleder Flemming Sørensen slet ikke tænke på, hvordan havde set ud, hvis man ikke havde fået etableret varmepumpeanlægget i efteråret.

- Havde vi ikke haft varmepumpeanlægget, havde vi været tvunget til at sætte prisen væsentligt mere op, for så skulle vi have brugt naturgas i stedet for. Varmepumpeanlægget har produceret halvdelen af den varme, vi har solgt i Strandby, og har gjort, at vi kun har brugt vores gasmotor til at producere 28 procent af varmen, fortæller han.

At varmeprisen holdes nede kan dog ikke kun tilskrives det nye varmepumpeanlæg, fortæller driftslederen. Man har nemlig samtidig været heldige med at navigere i de helt nye prisniveauer, der er kommet på særligt elmarkedet.

- Det har haft en positiv indvirkning på vores varmebudget, at vi har været i stand til at jagte nedreguleringsprisen på el. Vi har en stor akkumuleringstankkapacitet og har derfor kunnet lagre en stor mængde varme fra vores elkedel og varmepumper, når elprisen har været lav, siger Flemming Sørensen.

Derudover har Strandby Varmeværk også udnyttet deres gasmotor til at sælge ud på elnettet, når priserne har været høje. Blandt andet lykkedes det at tjene 35.000 kroner per MWh på bare tre timer tilbage i maj.

- Vi er samtidig heldige med, at vi har så meget solvarme. Men på trods af alt det, er vi stadig lidt bagefter budgettet, fordi energipriserne er så ekstreme i forhold til, hvad vi budgetterede med tilbage i 2021, understreger Flemming Sørensen.

Entreprenørkonkurs blev løst med samarbejde på tværs

Selvom Strandby Varmeværks nye varmepumpeanlæg blev taget i brug på det helt rigtige tidspunkt, var der alligevel skår at finde i glæden tilbage i november sidste år.

Bedst som varmepumpeanlægget stod færdigt, måtte entreprenøren, der stod for etableringen, nemlig begære om konkurs. Det efterlod fjernvarmeselskabet uden en serviceaftale.

På daværende tidspunkt var man i fuld gang med at etablere et samarbejde på tværs af de fjernvarmeværker, som var berørt af samme entreprenørs konkurs. Og det er gået rigtig godt, fortæller Flemming Sørensen:

- Vi fik lavet en erfa-gruppe blandt de fleste af de fjernvarmeværker, som havde samarbejdet med entreprenøren. På den måde fik vi sparret omkring, hvordan vi kunne hjælpe hinanden, siger driftslederen og fortsætter:

- Det resulterede i, at vi fik indgået et samarbejde om servicekontrakter med et nyt firma. Der er selvfølgelig nogle garantier, vi ikke længere får, men det er vilkårene, når et firma går konkurs. Nu overholder vi til gengæld de lovpligtige eftersyn, og det er det vigtigste, lyder det.

Undersøger muligheder for nye fjernvarmeområder

Flemming Sørensen fortæller desuden, at man i Strandby er begyndt at undersøge mulighederne for at konvertere flere boliger til fjernvarme. Det sker i samarbejde med Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Forsyning.

Indtil videre går samarbejdet på at afdække potentielle konverteringsområder og få regnet på samfundsøkonomien. Om det munder ud i flere fjernvarmekunder til Strandby Varmeværk er derfor endnu ikke afklaret – men efterspørgslen er der i hvert fald.

Særligt fra individuelle gaskunder, som i nogle tilfælde har fået firedoblet deres varmeregning, fortæller en alvorlig Flemming Sørensen.

- Vi har folk, der henvender sig grædende i telefonen, fordi de er ved at gå fra hus og hjem, siger han.