28. jul 2022 Fagligt

Varmepumpedata.dk er i luften

Dansk Fjernvarme følger løbende udbredelsen af store varmepumper i Danmark, og et F&U-projekt under Dansk Fjernvarme har nu udmøntet sig i hjemmesiden varmepumpedata.dk.

Hvis man klikker ind på hjemmesiden varmepumpedata. dk, vil man nu se et kort over samtlige danske varmepumpeanlæg koblet til fjernvarme.

Hjemmesiden har været undervejs siden sommeren 2021, hvor der blev dannet et overblik over fjernvarmeselskaber med et varmepumpeanlæg. Med varmepumpedata.dk ønsker Dansk Fjernvarme og projektets partnere at øge tilgængeligheden af information om store varmepumper og deres drift.

Varmepumpedata.dk præsenterer både udrulningen af varmepumpekapacitet i fjernvarmen og mere specifik information om de enkelte anlæg. Projektet er etableret i samarbejde mellem Broager Fjernvarme og ingeniørfirmaet PlanEnergi, som har stået for udvikling af hjemmesiden. Plan-Energi står fremadrettet for drift og vedligehold af hjemmesiden, hvilket finansieres af de sponsorer, der fremgår af hjemmesiden.

Dataopsamlingen, der foretages via varmepumpedata.dk, er værdifuld for blandt andre rådgivere og fjernvarmeværker, der står over for kommende varmepumpeprojekter. Det skyldes, at der i forundersøgelserne for varmepumpeprojekter opleves en stor efterspørgsel efter driftserfaringer fra eksisterende varmepumper i fjernvarmen.

På længere sigt kan de opsamlede data også være med til at kortlægge, hvordan anlæggenes performance udvikler sig over tid, og danne grundlag for analyser af optimeringsmuligheder.

Aktuelle og historiske driftsdata
På hjemmesiden præsenteres et samlet overblik over installeret kapacitet og antal varmepumper, der producerer varme til danske fjernvarmenet, grafisk med data fra år 1991 og frem. I skrivende stund tæller dette en imponerende kapacitet på 417 MW fordelt over 126 anlæg.

Den specifikke information om hvert enkelt anlæg kan tilgås fra den samlede oversigt i listeform eller ved at zoome og klikke sig ind på anlægget fra oversigtskortet.

For de varmepumper, hvor der er etableret dataopkobling til anlægget, er det muligt både at se den aktuelle driftsstatus og varmeproduktion fra anlægget og at downloade historiske data. Heri indgår information om fjernvarmebehovet, varmekilden, anlæggets COP, effektforbrug og varmeproduktion. For alle anlæg er det muligt at se mere generel information i form af idriftsættelsesåret, primær varmekilde og den dimensionerede varmeeffekt. Der er desuden mulighed for at filtrere anlæggene på siden og at tilgå hjemmesiden på engelsk.

Skal jeres anlæg være med?
Fremadrettet forventes flere anlæg at blive koblet på med måledata, hvilket vil øge tilgængeligheden af driftsdata fra varmepumpeanlæg i det danske fjernvarmenet og dermed gavne vidensdeling og erfaringsudveksling samt understøtte udbredelsen af teknologien.

Det er altid muligt at tilføje anlæg på hjemmesiden samt at tilkoble nye og eksisterende anlæg med driftsdata ved at kontakte sidens supportteam. Fjernvarmeselskaber, der planlægger at etablere varmepumper, opfordres fortsat til i udbuddet at indhente tilbud fra deres SRO-leverandør på at etablere en opkobling til varmepumpedata.dk. Specifikationerne for tilslutning er tilgængelige via hjemmesiden varmepumpedata.dk.