20. jul 2022 Lokalt

Fart på konverteringer – i en ny virkelighed

Titusindvis af fjernvarmekonverteringer er planlagt eller i gang, men det sker i en turbulent tid med enorme prisstigninger og mangel på både menneskelige og materielle ressourcer. Usikkerheden påvirker også kommende konverteringsprojekter – blandt andet i Middelfart.

– Vi har en god varmeplan og hurtig projektgodkendelse i kommunen, så den del kan vi ikke klage over. Vi ser udfordringerne andre steder lige nu, ikke mindst manglen på arbejdskraft og materialer og priser, der bare stiger og stiger, siger Jesper Skov, direktør i Middelfart Fjernvarme. Foto: Jesper Voldgaard.

Middelfart Fjernvarme arbejder nærmest dag og nat på at koble nye kunder på sit fjernvarmenet. Foran hovedkontoret er opstillet pavilloner for at skaffe plads til de medarbejdere, som arbejder med nye fjernvarmeprojekter.

– Vi har aldrig før haft så travlt med at koble nye kunder på vores eksisterende net. De tre første måneder i år har vi haft tilgang af 100 nye kunder – svarende til en kunde per dag. Derudover arbejder vi med konverteringer i flere nye fjernvarmeområder, hvor der er i alt 6.000 potentielle kunder, fortæller direktør Jesper Skov, Middelfart Fjernvarme.

1.500 kunder har allerede tilmeldt sig i de nye områder, og mange flere er på vej. I Strib er tilslutningsprocenten på 75, og en væsentlig del af succesen skyldes, at nye kunder ikke skal have penge op af lommen, men kan betale tilslutningen over 20 år. En anden forudsætning for de mange kommende konverteringer er et godt samarbejde med kommunen.

– Vi har en god varmeplan og hurtig projektgodkendelse i kommunen, så den del kan vi ikke klage over. Vi ser udfordringerne andre steder lige nu, ikke mindst manglen på arbejdskraft og materialer og priser, der bare stiger og stiger, siger Jesper Skov.

Han påpeger også, at der indtil videre er afsat alt for få penge til afkobling af gaskunder.

– Vi får ikke de ønskede 260.000 nye fjernvarmekunder på 10 år, uden at der politisk gøres noget markant, som kan accelerere konverteringerne. Personligt er jeg skeptisk over for at genindføre tilslutningspligten på et tidspunkt, hvor priserne tordner i vejret, og man risikerer at binde kunderne til meget store økonomiske forpligtelser, hvis ikke staten vil kompensere dem. Men vi er måske ved en skillevej. Kan man med et så ambitiøst mål for mere fjernvarme bevare valgfriheden i varmeforsyningen? Det skal man politisk tage stilling til. Vi kan se, at de aktuelle prisstigninger kommer til at kræve endnu højere tilslutningsprocenter, end vi har opereret med hidtil. Vi vil helst have samme tilslutningspris for alle kunder, men det kan blive nødvendigt med differentierede priser for at få økonomi i projekterne, siger Jesper Skov.

Tilslutningsprisen skal holdes nede
Dansk Fjernvarme har i ”Fart på et grønt Danmark” fremsat en række forslag, som kan bidrage til at nedbringe omkostningerne ved fjernvarmetilslutning for den enkelte kunde.

– Vi har eksempler på 80-90 procents prisstigninger, og leverandører betinger sig derudover mulighed for løbende prisregulering. Økonomien i vores projekter bliver kraftigt udfordret, fortæller Jesper Skov.

Længere afskrivningsperioder og ”ventepenge” til gaskunder, der venter på fjernvarme, er blandt forslagene fra Dansk Fjernvarme. Men selv om man til en vis grad kan kompensere prisstigninger ved den slags tiltag, er der andre store udfordringer, som ikke kun berører fjernvarmebranchen.

– Hvis vi skal have det samlede billede med, ser jeg lige nu tre kæmpe udfordringer: mangel på menneskelige ressourcer, mangel på materialer og enorme prisstigninger. Højere omkostninger for tilslutning kan måske afbødes politisk, så man kan holde tilslutningsprisen nede. Men mangel på arbejdskraft og materialer vil ikke automatisk blive afhjulpet af bedre rammevilkår for fjernvarmen. Tværtimod kan der komme en stor, samtidig brancheefterspørgsel efter de samme kompetencer og materialer, og nogle leverandører vejrer måske morgenluft i kølvandet på de politiske udmeldinger. Så selv om vi som branche selvfølgelig skal arbejde for optimale rammevilkår, lever vi i en virkelighed, hvor udbud og efterspørgsel stadig bestemmer priser og leveringstider, siger Jesper Skov.

I sidste ende handler det om, hvad regeringen og Folketinget kan blive enige om, at skatteborgerne skal betale for at fremme konverteringerne, mener han.

– Vores nuværende energisystem, herunder fjernvarme og naturgas, er resultatet af politiske beslutninger tilbage i tiden, og nu skal politikerne beslutte, om de vil skabe de nødvendige rammevilkår for accelererede konverteringer. Forskellen i forhold til tidligere er bare, at det sker i en ny virkelighed med stor turbulens og usikkerhed 360 grader rundt i horisonten, når det gælder både omkostninger og muligheden for overhovedet at skaffe de nødvendige ressourcer, siger Jesper Skov, som er på vej til et bestyrelsesmøde, hvor økonomien i de kommende konverteringsprojekter står højt på dagsordenen.