06. jul 2022 Fagligt

Gaspriser kan ramme hårdt senere på året

Ny analyse: Hvis Rusland lukker helt ned for gassen, kan det give betydelige merregninger for varmebrugerne i Danmark henover resten af året og den kommende vinter.

Prisen på naturgas har ikke nået sit højeste niveau endnu, lyder det advarende i en ny analyse fra Finans Danmark, der er brancheorganisation for landets banker og realkreditinstitutter. Og hvis Putin beslutter sig for helt at lukke for gasleverancerne til Danmark, bliver det mærkbart for de danske varmebrugere i den kommende vinter.

Analysen viser, at lidt over hver syvende familie i Danmark risikerer store merregninger for varme over det kommende år. Det vil især ramme store og ældre huse med dårlig isolering, der kan risikere en ekstraregning på over 5.000 kroner om måneden, lyder det fra Finans Danmark.

Brancheorganisationen betoner dog, at de helt store ekstraregninger udgør et fåtal. Langt de fleste boliger med gas, olie eller el som opvarmningsform risikerer en ekstraregning i spændet 1.000-3.500 kr. om måneden. Og så viser analysen også, at de stigende energipriser især rammer mere velhavende familier i bl.a. Nordsjælland.

- Gasprisernes himmelflugt betyder, at lidt over hver syvende familie i Danmark er særligt udsat for de høje og stigende priser på opvarmning i øjeblikket. Der er dog store forskelle på, hvor hårdt disse familier reelt bliver ramt, da boligens alder, størrelse og energimæssige stand spiller en stor rolle. Det spiller også ind, om danskerne tager andre varmekilder i brug, f.eks. ved at skifte fyret ud eller supplere med brændeovn, eller om de sparer på gassen i takt med, at priserne stiger, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Lønmodtagere i bestemte dele af landet rammes hårdest
Analysen viser desuden, at de stigende energipriser i højere grad rammer lønmodtagerpar end f.eks. studerende og pensionister. Det er faktisk typisk højtlønnede lønmodtagerfamilier, der rammes af store ekstra varmeregninger.

”Det skyldes bl.a., at lønmodtagere oftere bor i huse, og - for de højtlønnede lønmodtageres vedkommende - ofte i relativt store huse, ” fremgår det af pressemeddelelsen fra Finans Danmark.

Der er også store forskelle på, hvor i landet man kan forvente de største ekstraregninger. De ses naturligt nok især i områder, hvor husene typisk er opvarmet med gas. Det gælder ikke mindst Dragør, Lejre, flere kommuner ved Køge bugt og i Nordsjælland.

- Når en del danske familier rammes af stigende energipriser på olie og gas, er den gode nyhed, at dem der rammes hårdest oftest, også er dem, der har bedst plads i budgettet. Det ændrer dog ikke på, at vi også ser familier med knap så stærk økonomi, som vil opleve, at de ekstra udgifter til opvarmning vil gøre et væsentligt indhug i deres økonomi, siger Niels Arne Dam.