04. jul 2022 PULS

PULS 2022: Ø-varme kan være den rette løsning i landsbyer

Odsherred Forsyning bruger en unik forretningsmodel til at skabe kollektive varmeløsninger i kommunens landsbyer. Det delte direktør Fanny Villadsen ud af sine erfaringer om i en mini-session på årets PULS-arrangement.

Med en fortælling om Odsherred Forsynings unikke forretningsmodel, fik direktør Fanny Villadsen åbnet godt op for debatten på PULS 2022 omkring ø-varme som en løsning i de små landsbyer. Foto: Jesper Voldgaard.

Hvis vi skal udskifte mest mulig naturgas med fjernvarme, skal vi også nå ud til de danske landsbyer. Og det kan vi blandt andet med ø-varme.

Sådan lyder budskabet fra en af mini-sessionerne på Dansk Fjernvarmes sommerarrangement, PULS 2022. Her havde Dansk Fjernvarmes seniorkonsulent, Nina Marie Holmboe, allieret sig med Fanny Villadsen, som er direktør i Odsherred Forsyning og netop har et indgående kendskab til fællesvarmeløsninger i landsbyer – eller ”ø-varme” for at bruge et mere mundret udtryk.

Det kommunale forsyningsselskabs forretningsmodel er nemlig baseret på at konvertere naturgaskunder til fjernvarme ved at etablere ø-ledningsnet i Odsherred Kommunes mange landsbyer. Noget, Odsherred Forsyning har haft bragende succes med, siden de trådte ind i fjernvarmebranchen i 2018.

I dag driver man hele fire varmeværker med samlet set omkring 1.900 forbrugere. Og planen er, at der inden 2026 skal etableres yderligere fire ø-varmeværker i kommunen med et samlet potentiale på 3.000 nye forbrugere – heraf 2.000 nuværende gaskunder.

Et projekt, som medfører en fjernvarmeinvestering på ikke mindre end 1,15 milliarder kroner.

Prisen vækker opsigt

Som helt nye spillere i fjernvarmebranchen er Odsherred Forsyning stolte af at være det, Fanny Villadsen med et glimt i øjet kalder nogle ’glade amatører’. Det afspejler sig tydeligt i den risikovillighed og lyst til at udfordre den gængse måde at arbejde med fjernvarme på, direktøren har.

Og dømmer man ud fra spørgsmål og reaktioner fra deltagerne på mini-sessionen, er det lige dele rystende og inspirerende. Særligt prisen for at blive koblet på fjernvarme fra Odsherred Forsyning – nul kroner – er genstand for en vis skepsis i salen.

Her understreger Fanny Villadsen dog, at hele pointen med den lave pris er, at man ønsker at sikre den højest mulige tilslutning. Hver ny kunde tilføjer nemlig en værdi i det samlede system.

- Vi dækker det hele for kunderne og lejer vores units ud, så forbrugerne ikke selv skal investere i dem. Det kaster mange nye forbrugere af sig. For os er det egentlig en no-brainer, og business-casen er super god, fortæller hun.

En deltager spørger i samme ombæring ind til Odsherred Forsynings likviditet i årene efter, man har etableret fjernvarme i en landsby. Med gratis tilslutning kan man nemlig ikke undgå at have negativ likviditet – og det kan være risikabelt, når der hverken er tilslutningspligt eller forblivelsespligt til fjernvarmen.

- Vi har negativ likviditet fra vi påbegynder gravearbejdet og 5 år frem, forklarer Fanny Villadsen, der ikke ser den manglende tilslutnings- og forblivelsespligt som en reel risiko.

- Vi oplever bare ikke, at folk melder sig ud. Jeg vil vove den påstand, at hvis folk begynder at melde sig ud af fjernvarmen i morgen, er det ikke Odsherred Forsyning, der har et problem. Så er det fjernvarmen, der har et problem. Hvis vi bliver ved med at holde fjernvarmen attraktiv, kan jeg ikke se, at det kan gå galt, lyder argumentet.

Tæt samarbejde med kommunen fremskynder konverteringer

Odsherred Forsyning var en klassisk kommunalt ejet vand- og spildevandsforsyning indtil 2018, hvor Odsherred Kommune bad dem om at opkøbe og drive tre gasfyrede barmarksværker, som hurtigt blev omdannet til at være varmepumpebaserede.

Det medførte et markant fald i varmeprisen, som for alvor satte fjernvarme på dagsordenen i kommunens strategiske energiplanlægning, fortæller Fanny Villadsen.

- På det tidspunkt gik vi til byrådet og foreslog, at vi skrev det ind i vores ejerstrategi, at vi hjælper kommunen med at konvertere olie- og gaslandsbyer til grøn fjernvarme, forklarer hun.

Det var Odsherred Kommune med på – også fordi de på den måde får udfoldet deres klimamål gennem forsyningen. Og det tætte samarbejde, man har med kommunen, er enormt vigtigt for fjernvarmens udbredelse.

Projektgodkendelserne i Odsherred Kommune er nemlig blevet hastebehandlet, fordi man prioriterer ressourcer til samarbejdet, arealreservationer og myndighedsgodkendelser. Man kører flere processer parallelt og har smidiggjort visse godkendelser, så det er administrationen fremfor byråd, der tager sig af det.

- Kommunen har været gode til at arbejde med, hvordan vi hurtigst muligt får godkendt projekterne, siger Fanny Villadsen, der ikke ser det som urealistisk, at man også som amba-selskab kan få gavn af et tættere samarbejde med sin kommune:

- Hvis man kommer velforberedt til kommunen, er professionel og signalerer, at man gerne vil være med til at løse opgaven, tror og håber jeg på, at kommunen også er interesseret i at samarbejde.

Fra skepsis til interesse

Selvom mini-sessionen bærer tydeligt præg af deltagernes skepsis, medfører det også en interesse i at høre om Odsherred Forsynings forretningsmodel. Og Fanny Villadsen deler glædeligt ud af sine erfaringer med at etablere ø-varme.

I kraft af sine konkrete erfaringer med at omdanne barmarksværker til rentable, moderne varmeværker har hun blandt en lidt anden holdning til nogle af de bekymringer, som går igen i løbet af mini-sessionen. Ved at etablere ø-varme i de små landsbyer er flere nemlig nervøse for, at man vil ende i sager, som ligner dem fra de gamle barmarksværker.

Der bliver særligt henvist til en aktuel sag fra Hyllinge-Menstrup, som Fanny Villadsen bliver bedt om at komme med sine tanker omkring.

- Min første tanke da jeg hørte om sagen var, at det er vildt ærgerligt at nedlægge et ledningsnet, som allerede er etableret. Se da at få knaldet en varmepumpe op og få glæde af den fælles investering. Opførelsen af selve værket fylder så lidt i business-casen sammenlignet med ledningsnettet – det gør også, at man sagtens kan ændre produktionsform på sine eksisterende landsbyvarmeværker, lyder vurderingen.

Forundersøgelser er unødvendige

Samtidig understreger hun, at forundersøgelser af de lokale borgeres interesse for fjernvarmen er unødvendige for tiden. En holdning, der tydeligt afspejler den fart, man opererer med i Odsherred.

- Få fart på og lav kontrakter med det samme. Hvis produktet er attraktivt nok, får man en høj tilslutningsprocent, pointerer hun.

Og fjernvarmen er bestemt et attraktivt produkt i Odsherred. Ligesom tilslutningsprisen er fjernvarmeprisen nemlig også ens for alle forbrugere i alle landsbyer. Også selvom der er bedre økonomi i nogle områder end andre.

At man ikke prisdifferentierer skyldes kort sagt, at man har en basal tro på, at fjernvarmen giver mening som kollektiv løsning. Og den tro tager Fanny Villadsen også udgangspunkt i, da en deltager på mini-sessionen spørger ind til, hvad motivationen for et fjernvarmeselskab egentlig skulle være for at sige ja til at etablere ø-varme.

- Jeg tror, at vores drive kommer fra en overbevisning om, at fjernvarmen er det rette valg i de bynære områder. Og så har vi et ønske om at gøre forretningen robust gennem varmeværkernes forskellighed. Har vi en robust og fremtidssikret forretning, kan vi sikre os mod uventede ændringer på de enkelte varmeværker, svarer hun og tilføjer:

- Det er lige så smart at være fælles om varme, som det er at være fælles om vand.