29. jun 2022 PULS

PULS 2022: Prismodeller i fjernvarmen

Hvordan fastholder vi vores kunder uden tilslutningspligt? Det var udgangspunktet for en af mini-sessionerne under årets PULS, hvor der var god debat i teltet undervejs.

Hvad er den rigtige pris for at komme på fjernvarmen? Og hvordan fastholder man kunderne, så de ikke vælger en anden varmekilde? De spørgsmål blev sendt til debat på PULS af juridisk konsulent Birthe Boisen og Klaus Brose – begge fra Dansk Fjernvarmes sekretariat.

De to havde ridset nogle plausible scenarier op i forhold til nye områder og nye kunder. Skal regningen for en transmissionsledning tilfalde både nye og gamle kunder, eller skal det kun være de nye?

Flere deltagere påpegede, at de ikke kan forsvare en så stor udgift overfor eksisterende kunder. Mens enkelte havde det synspunkt, at flere om at dele den samlede regning jo også kommer de eksisterende kunder til gode.

- Vil det være gangbart, at det nye område stifter sit eget Amba og låner hos KommuneKredit, mens det gamle fjernvarmeselskab leverer varmen? spurgte Birthe Boisen forsamlingen og fik til svar, at det er en ganske god løsning, der allerede er set flere steder.

I forhold til prisen på tilslutninger talte man om, at det er vigtigt, at de nye kunder skal betale for at blive koblet på. Ikke mindst for at fastholde interessen for de nye kunder, så de ikke vælger en anden varmeløsning kort efter deres tilsagn til fjernvarmen.

Der var enighed i salen om, at det er slut nu med kampagnerne på 0-10.000 kroner for tilslutning. Et forslag lød, at man kunne sætte en max-pris på fx 60.000 kroner, hvis man som ny kunde kom med nu. Og skulle det blive dyrere, er det fjernvarmeselskabet, der tager risikoen.

Dansk Fjernvarmes Klaus Brose foreslog fra scenen:

- Vi tænker på noget, vi kalder “grønt depositum”. Hvis kunden så vil væk inden tilslutning, så ryger depositum. Men bliver du hele vejen, så er det et depositum, som ryger med i den samlede pris for tilslutning.

Det forslag var flere med på.

DBDH og Grøn Energi er i øvrigt i gang med et projekt om netop tilslutningsbidrag fra nye kunder. Her deltager Assens Fjernvarme, Haderslev Fjernvarme, Høje Taastrup Fjernvarme, Viborg Varme, Kredsløb og VEKS.