28. jun 2022 PULS

PULS 2022: Flaskehalse ved fjernvarmeudrulning

Flaskehalsene i fjernvarmeudrulningen er til at tage og føle på. Det er en af konklusionerne fra PULS 2022, hvor en mini-session debatterede stigende priser samt mangel på materialer, arbejdskraft, entreprenører og mange andre ressourcer i fjernvarmeprojekter.

Toiletpapir spillede en lidt uventet rolle på mini-sessionen om flaskehalse i fjernvarmeudrulningen ved PULS 2022. Foto: Jesper Voldgaard

Mini-sessionen på PULS2022 om flaskehalse ved fjernvarmeudrulning starter med en undren blandt deltagerne. For hvad er egentlig meningen med de toiletruller, der sirligt er blevet placeret på hver enkelt stol i sessionens mødelokale?

Det spørgsmål lader Dansk Fjernvarmes konsulenter, Anders Jespersen og Jens Christian Nielsen, hænge i et øjeblik.

I stedet indleder de sessionen med at understrege, at fjernvarmebranchen lige nu kigger ind i et marked, hvor mangel på arbejdskraft og materialer ser ud til at blive den nye virkelighed.

- Energistyrelsen meddelte for nylig, at Danmark nu er gået ind i en ”Early Warning” på naturgas. Det er første niveau af, at vi kigger ind i en potentiel gaskrise. Og det giver et signal om, at der nok er en energikrise på vej, lyder Jens Christian Nielsens opsummering af den nuværende situation.

- Vi har været igennem en pandemi i løbet af de sidste par år, som har ramt os på produktionen af materialer – men også på logistik, siger han.

Og det er netop corona-pandemien, som toiletrullerne er en henvisning til, afslører de to konsulenter. For ligesom det ikke var en løsning at hamstre toiletpapir i starten af nedlukningen, er det heller ikke en løsning at hamstre ressourcer til fjernvarmeudrulning nu.

- Som branche bliver vi bedømt over tid. Vi kan ikke gå ud og snuppe alle medarbejdere og rør. Vi skal i stedet gøre vores bedste for at arbejde med de gode fjernvarmeprojekter, pointerer Jens Christian Nielsen.

Flaskehalsene er til at tage og føle på

En hurtig afstemning blandt sessionens deltagere afslører da også, at fjernvarmeprojekter for alvor er kommet på menuen hos landets fjernvarmeselskaber. 90 procent af deltagerne indikerer nemlig, at de er på vej med nye konverteringsprojekter. Og en tredjedel af dem oplever problemer med levering af materialer og mangel på arbejdskraft.

Her kommer toiletrullerne så fysisk i spil. Deltagerne bliver nemlig bedt om at indikere hvor store prisstigninger, de har oplevet på deres konverteringsprojekter, ved at placere deres rulle på ét af tre intervaller. Konklusionen bliver hurtigt, at priserne på udrulning af fjernvarme for alvor stikker af. Der ligger nemlig ikke én toiletrulle på under 20 procent stigning – og halvdelen af rullerne ligger på 40 procent stigning eller mere.

Med deres introduktion får Anders Jespersen og Jens Christian Nielsen altså for alvor sat en fed streg under, at flaskehalse i udrulning af fjernvarme er et meget konkret problem, som man kan tage og føle på.

Spørgsmålet er så bare, hvad Dansk Fjernvarme gør ved problemet lige nu, og hvad branchen i fællesskab kan gøre fremadrettet. Det bliver udgangspunktet for debatten i resten af mini-sessionen.

Dansk Fjernvarme har arbejdet for, at stat og kommuner frigiver ressourcer til konverteringer. Og indtil videre er kommunernes anlægsbudget blevet reduceret med 1,5 milliarder i 2023. Samtidig arbejder vi for at få mere ensartede udbud på rådgivere i samarbejde med Foreningen af Rådgivende Ingeniører, siger Anders Jespersen og fortsætter:

Vi har også et løbende samarbejde med Evida om afkobling af konverteringer af gaskunder, og så opfordrer vi til at udnytte Dansk Fjernvarmes brugtbørs, hvor man kan stille materialer til rådighed, som andre fjernvarmeselskaber kan få gavn af.

Materialemangel kan tackles med fleksibilitet og bedre kommunikation

Og det er netop materialer, som bliver genstand for den første del af debatten i lokalet. Vi står nemlig lige nu i en periode med store udsving på stålmarkedet og stigende priser på blandt andet aluminium og isoleringsskum. Det kommer til at påvirke fjernvarmeselskaberne, og derfor understreger Jens Christian Nielsen, at man kan være nødt til at tænke i nye metoder:

- Kan vi måske leve med rør af en ringere kvalitet i en periode eller i et specifikt område? Er det bedre at komme ud med lidt ringere kvalitet, end slet ikke at komme ud, så længe man har den samlede økonomi for projektet i tankerne, spørger han og fortsætter:

- Det er vigtigt ikke at gå i panik. Man kan vælge at købe hele fjernvarmeprojektet hjem, men det kan have alvorlige konsekvenser. Man kan støvsuge hele markedet for materialer og løber en større risiko, fordi man i tilfælde af tyveri selv er ansvarlig for alle de materialer, man har købt hjem. Og så har vi et ansvar som samlet branche om at samarbejde.

Anders Jespersen supplerer med en alternativ tilgang til bestilling af materialer, som Logstor havde foreslået tidligere på dagen.

- De var inde på, at hvis de skal melde deres kommende rørbehov ind til deres underleverandør, kræver det, at de ved, hvad der kommer af fjernvarmeprojekter. Man har været vant til at kunne ringe til sin leverandør to dage før, man skal bruge materialer. Det kan ikke længere sig gøre, så vi er nødt til at planlægge os bedre ud af projekterne, pointerer konsulenten.

Deltagerne på sessionen gør det hurtigt klart, at de har fået samme indtryk. En af dem fortæller, at de i hans forsyning er begyndt at arbejde med løbende at kommunikere med deres leverandører, så de hele tiden kan opdatere dem på, hvilke materialer, der er brug for.

- Det skal vi også kunne gøre med smede og gravearbejdere. Og så er man nødt til at kommunikere ud til kunderne, at hvis de vil have fjernvarmen hurtigere, kommer det også til at blive dyrere, lyder det fra deltageren, som mener, at en god dialog med både leverandører og kunder er helt essentielt i de kommende år:

- Få en god kommunikationsrådgiver, som styrer de sociale medier for dig og sørger for, at kunderne hele tiden er opdateret på projektets fremskridt, siger han.

Der skal flere lærlinge til i branchen

Debatten bevæger sig hurtigt videre til den manglende arbejdskraft, som mange af deltagerne allerede nu er ramt af i deres fjernvarmeprojekter. Og her står det hurtigt klart, at der ifølge sessionens publikum er brug for en fundamentalt ændret tilgang til uddannelse af arbejdskraft i fjernvarmebranchen.

- Har vi tænkt i at lave nogle seriøse aftaler med uddannelserne? De fleste smede, som kører rundt i landet lige nu er over 55, siger Jesper Skov fra Middelfart Fjernvarme.

Mange deltagere deler hans bekymring, og en af dem pointerer, at der skal stilles flere krav til entreprenørerne:

- Vi gør nok klogt i at kræve, at en vis del af entreprenørens ansatte er lærlinge, siger deltageren, som suppleres af Jens Christian Nielsen:

- Der er brug for meget mere sidemandsoplæring, som jo er det, oplæring i fjernvarmeetablering bygger på. Det er den eneste måde, hvorpå man kan lære om anlægsarbejde med fjernvarme.

En anden deltager mener, at konstruktionen med få ansatte i de mindre fjernvarmeselskaber ikke er holdbar i fremtiden.

- Vi skal øve os i at deles om de smedelærlinge, som er ude omkring i lande – men samtidig skal vi kigge ind i, at vi skal have nogle flere ansatte. Vi har presset vores organisation i mange år, og vi kan ikke klare os med få mand i fremtiden. Vi får simpelthen ikke nye folk ind, hvis de skal arbejde på samme betingelser, for det gider de unge ikke, lyder det.

Et løsningsforslag på det, er ifølge Jesper Koch, som er analysechef i Dansk Fjernvarme, at man indgår i flere driftsfællesskaber selskaberne imellem. På den måde kan man deles om hænderne, lyder argumentet.

Og her er det oplagt at tænke i, hvordan de mange Ukrainske flygtninge kan bidrage til samfundet, mener Jens Christian Nielsen.

- Vi har ikke tradition for det, men jeg er sikker på, at en kvinde godt kan køre en gravemaskine. På den måde får vi uddannet folk samtidig med, at branchen får gavn af dem. Og så har de også kompetencerne til at genopbygge Ukraine i fremtiden, siger han.

- Måske kunne man så file på, at der ofte er krav i udbud om, at arbejdssproget skal være på dansk, tilføjer en deltager.

Kan internationale udbud løse entreprenørmangel?

Entreprenører er ligesom materialer og arbejdskraft en af de ting, som fjernvarmebranchen godt kan forvente, at der vil være rift om i de kommende år. Og netop derfor foreslår Søren Berg Lorenzen fra Innargi, at man kigger ud over landets grænser, når der skal findes entreprenører til fjernvarmeudrulning.

- Det her er jo et eller andet sted alles kamp mod alle, og der er ikke kun brug for kompetencerne i Danmark. Men kan man måske prøve at tiltrække nogle udenlandske entreprenører? Til de helt store projekter i landet kunne løsningen være at sende udbud ud til større internationale entreprenører, mens man til de små kunne lægge dem sammen i en pulje og få lavet ét stort udbud, lyder forslaget.

Det forslag er nogle deltagere positivt stemt overfor, mens andre er mere skeptiske. En deltager pointerer, at der sagtens kan være noget synergi i de forskellige mindre fjernvarmeprojekter. Han understreger dog samtidig, at det kræver, at de enkelte selskaber bliver enige om at etablere fjernvarmen på samme måde.

En anden er mere i tvivl om, hvorvidt udenlandske entreprenører vil kunne tage sig af andet end transmissionsledninger:

- De mangler kendskab til den danske infrastruktur og hvordan, vi har anlagt vores veje. Jeg ser egentlig hellere, at vi får uddannet udenlandsk arbejdskraft i de danske entreprenørfirmaer, siger han.