25. jun 2022 Pressemeddelelse

Klimaaftale om udfasning af naturgas mangler virkemidler

Ny politisk aftale kasserer tidligere aftaler om økonomisk regulering og vil sætte tempo på udrulningen af fjernvarme. Dog mangler der virkemidler, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

I dag, lørdag, blev en aftale om mere grøn strøm og varme, der skal gøre Danmark uafhængig af russisk naturgas, præsenteret. I aftalen er de bureaukratiske godkendelsesprocesser for fjernvarmekonverteringer blevet lempet, men Dansk Fjernvarme er bekymret for manglen af økonomisk hjælp, der skal hjælpe boligejere med at komme væk fra naturgas og olie.

Cirka 400.000 danske hjem er i dag afhængige af naturgas til opvarmning af deres boligejere. Siden Ruslands invasion i Ukraine i februar har det været en prioritering for hele Danmark at blive uafhængig af den russiske naturgas. I den anledning præsenterede et bredt folketing i dag en klimaaftale om grøn strøm og varme, der skal udfase naturgassen i Danmark senest i 2035.

Politisk aftale afspejler ikke den nye virkelighed
En stor del af aftalen og løsningen er sætte fart på udrulningen af fjernvarme i de områder, hvor det er hensigtsmæssigt. Dansk Fjernvarme, brancheorganisation for 370 energi- og forsyningsselskaber, bifalder, at der nu er landet en aftale på området, så der nu er klarhed over udrulningen af fjernvarme. Ligesom brancheorganisationen roser, at der nu udbygges med markant mere grøn energi, vind og solenergi. Men Dansk Fjernvarme havde håbet på en aftale, der bidrog til at opretholde det momentum, der i løbet af det seneste år er blevet oparbejdet.

- Vi ved, at rigtig mange fjernvarmeselskaber er vågnet op til en ny virkelighed, hvor der er mangel på komponenter og mangel på arbejdskraft. Det sætter sig også i priserne, der gør det sværere at udrulle grøn fjernvarme. Den udfordring mener vi ikke, at den nye politiske aftale tager højde for, lyder det fra Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

- Vi er bekymrede for, at der ikke er politisk vilje til at give fjernvarmeselskaberne de nødvendige værktøjer, der skal gøre ambitionerne til virkelighed. Der mangler økonomisk hjælp til de boligejere, der ønsker at udskifte deres gasfyr med grøn fjernvarme. Der mangler sikkerhed for de store investeringer fjernvarmeselskaberne skal foretage, hvilket kunne have været afhjulpet med en ja-tak-ordning med automatisk bindende tilslutning til fjernvarmen, sådan som flere partier ellers har foreslået, siger Kim Mortensen.

Hidtil har det været bureaukratisk og omstændeligt for fjernvarmeselskaber og kommuner at godkende fjernvarmeprojekter, der nogle gange har taget flere år at få godkendt. Den nye klimaaftale letter dog processen  ved at forenkle projektbekendtgørelsen i 2022 og 2023 ved blandt andet at lade konkrete projektforslag, der indfrier den samlede varmeplan være undtaget af bekendtgørelsen.

Stor sejr med skrotning af økonomisk regulering
Med den nye politiske aftale er partierne imidlertid enige om, at de to tidligere politiske aftaler om økonomisk regulering med indtægtsrammer og benchmarking endegyldigt er kasseret. Det er en stor sejr, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

- De seneste rigtig mange år har vi kæmpet mod en håbløs økonomisk regulering, der vil være besværliggøre livet for stort set alle vores medlemmer. Derfor er jeg meget tilfreds med, at det nu er lykkes at overbevise politikerne på Christiansborg om, at det ikke er en farbar vej, siger Kim Mortensen.

I stedet får vi nu et prisloft på forbrugerpriserne på fjernvarme, som sættes ud fra en individuel VE-varmeforsyningsløsning, fx en varmepumpe. Der skal være en tilpasningsperiode, som tager hensyn til grønne varmeplaner og andre særlige individuelle rammevilkår.

- Det er en stor sejr for os. Selvfølgelig skal vi nu se, hvordan den kommende prisregulering kommer til at se ud. Men jeg har svært ved at se, at det ikke skulle være et bedre alternativ til tidligere tiders snak om tung og bureaukratisk økonomisk regulering, hvor vi skal bruge al vores tid på at sidde og udfylde regneark til statens konsulenter.