22. jun 2022 Fagligt

Mindre prisstigning til fjernvarmekunderne

Den gennemsnitlige årlige fjernvarmepris er steget med 1,5 pct. fra 2021 til 2022. Det viser en ny opgørelse fra Forsyningstilsynet.

Fjernvarmepriserne udvikler sig fortsat betydeligt langsommere end udviklingen i forbrugerprisindekset, der i samme periode er steget med 4,3 procent.

En ny opgørelse fra Forsyningstilsynet viser, at prisen på fjernvarme er steget med 1,5 pct. Den gennemsnitlige fjernvarmepris for et såkaldt standard enfamiliehus på 130 kvm. med varmeforbrug på 18,1 MWh pr. år er steget til 13.041 kr. pr. år i 2022 mod 12.848 kr. i 2021.

Fjernvarmepriserne udvikler sig dermed fortsat betydeligt langsommere end udviklingen i forbrugerprisindekset. Til sammenligning steg forbrugerpriserne med 4,3 pct. i samme periode.

- Det er positivt, at den gennemsnitlige prisstigning er så relativt beskeden på trods af voldsomme prisstigninger på gas og el. At den gennemsnitlige vægtede varmepris ikke er steget mere viser, at langt de fleste fjernvarmekunder er gået fri af prisstigninger indtil nu, siger Katarina Siebuhr Kristiansen, Økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme.

Den netop offentliggjorte prisstatistik bekræfter, at fjernvarmen er til stor gavn for Danmark og de danske boligejere i den priskrise på energi, som finder sted på nuværende tidspunkt. En af årsagerne til, at fjernvarmeselskaberne kan holde priserne i ro er, deres mulighed for at vælge mellem flere forskellige brændselskilder. Dermed bliver de ikke sårbare overfor store udsving i priserne på enkelte teknologier, som hvis de alene havde brugt el eller alene havde brugt naturgas. Det fremgår desuden af Forsyningstilsynets varmeprisstatistik, at det nogle steder er blevet billigere at være fjernvarmekunde.

Godt på vej til 100% grøn energi
I opgørelsen fremgår det dog også, at enkelte fjernvarmeselskaber har været nødsaget til at sætte deres pris relativt markant op. Det er selskaber, der fortsat lider under de historiske krav om tvungen brug af gas, og som endnu ikke har haft mulighed for at skifte til grønnere alternativer.

- Det haster med at få udfaset den fossile naturgas – både i fjernvarmen og som individuel løsning. Hvis fjernvarmeselskaberne får fremtidssikrede rammevilkår og en nødvendig grad af frihed til at tage fornuftige, lokale beslutninger, vil det være et rigtig godt udgangspunkt for, at fjernvarmen kan blive CO2-neutral i 2030 og samtidig sikre stabile fjernvarmepriser, siger Katarina Siebuhr Kristiansen.

I dag kommer 72 pct. af fjernvarmen fra grøn energi, og i 2030 kan fjernvarmen blive 100 pct. grøn. Fjernvarmeselskaberne er i gang med at opfylde målene i klimaaftalen om at reducere sektorens CO2-udledning. I den forbindelse er det vigtigt at holde for øje, at omstilling af produktionsteknologier mv., som målopfyldelsen indebærer, kræver store investeringer, som også i fremtiden midlertidigt kan påvirke fjernvarmepriserne i opadgående retning.