22. jun 2022 Fagligt

Klimarådet dumper konkurrencemodel på affaldsforbrænding

Der er dumpekarakterer fra Klimarådet til planerne om at indføre konkurrence mellem affaldsenergianlæggene. Det vil ikke give klimagevinster, tværtimod. Det er en af hovedkonklusionerne i Klimarådets kommentarer til klimafremskrivningen.

I dag offentliggør Klimarådet sine kommentarer til Energistyrelsens fremskrivning af, hvordan det går med opfyldelse af Danmarks klimamål. Konklusionen er, at fremskrivningen generelt opfylder sin funktion, at den på visse punkter kan udvikles, men at der også er tre områder, hvor den ikke er retvisende. Det ene af disse er affaldsforbrændingen.

Klimarådet konkluderer her, at den planlagte konkurrenceudsættelse ikke vil føre til lukning af affaldsenergianlæg, når anlæggene vil kunne importere affald til forbrænding. Det kan tværtimod forventes at føre til en merudledning på 0,6 mio. ton CO2e i 2030, som vil give en væsentlig udfordring i at nå det danske 70 pct. mål.

Konkurrence vil ikke give reduktioner
Der er også kritik fra Klimarådet til planerne om først at indføre konkurrence i 2025, for derefter se om konkurrencen virker, og så nogle år senere at indføre stramninger for at få konkurrencen til at virke. Hvis der først indføres stramninger kort før 2030, vil de ikke nå at medvirke til, at vi kan nå 2030 målet, lyder vurderingen fra Klimarådet.

Klimarådet opfordrer derfor Energistyrelsen til at lave et nyt grundforløb i fremskrivningerne, hvor det antages, at konkurrencemodellen ikke kommer til at virke, og hvor anlæggene derfor først lukkes, når de er udtjente.

Branchen enig i Klimarådets vurdering

Branchen har gennem lang tid peget på, at konkurrencen ikke vil komme til at virke, og at det ikke er en god model til at reducere udledningerne fra affaldsenergien.

- Man kan opnå langt større klimaeffekter ved at gøre noget helt andet. Drop konkurrencemodellen og sats i stedet på CO2-fangst på forbrændingsanlæggene. Det vil kunne give meget større reduktioner i CO2-udledningerne, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme

En af forklaringerne er netop modellen om på et senere tidspunkt at indføre stramninger for at få 30 pct. af anlæggene til at lukke/gå konkurs. Denne model giver så stor usikkerhed, at den i praksis forhindrer selskaberne i at lave investeringer i CO2-fangst.

- Hvordan skal man i virkelighedens verden kunne foretage milliardinvesteringer i en branche, hvor det politisk er besluttet, at 30 pct. til at gå konkurs, og hvor man ikke på forhånd vil fortælle, hvordan det skal ske.

Dansk Fjernvarme repræsenterer stort set alle de energianlæg, der har en skorsten og dermed har potentiale for CO2-fangst, herunder en lang række affaldsenergianlæg.

- En række af vores medlemmer har konkrete planer om at lave CO2-fangst, og de vil tilsammen kunne fange mere end 4 mio. ton CO2. Konkurrencemodellen skulle føre til en reduktion på 0,14 mio. ton, så det burde være en nem beslutning at droppe konkurrencemodellen og i stedet lave rammebetingelser, som vil få vores medlemmer til at føre deres planer om CO2-fangst ud i livet, slutter Kim Mortensen.

Læs hele nyheden fra Klimarådet, hvor du også kan tilgå Klimarådets kommentarer.