17. jun 2022 Fagligt

Graveskader på gasledninger sætter kedelig rekord

Problemet med graveskader på gasledninger er steget markant over de senere år. Evida opfordrer entreprenører til at være mere opmærksomme på at søge ledningsoplysninger.

Der sker stadigt flere overgravninger af gasledning - også når der bliver gravet fjernvarmerør ned - lyder det fra Evida, der opfordrer til, at entreprenørerne sørger for at indhente ledningsoplysninger. Foto: Jesper Voldgaard.

Det går stærkt med anlægsarbejdet rundt i Danmark lige nu. Det smitter af på opgørelsen fra Evida over graveskader på gasledninger, der er steget markant 2019 til 2021 – og de foreløbige opgørelser for 2022 viser, at tendensen også holder for i år.

I 2019 registrerede Evida – det statslige gasdistributionsselskab - 408 graveskader. Det steg året efter til 441, inden det i 2021 steg til 550. Evida skriver i en pressemeddelelse, at graveskaderne ser ud til blive øget i 2022, hvor der frem til den 22. maj allerede er registreret 247 graveskader.

Dermed ser antallet af graveskader ikke ud til at gå ned, tværtimod. På en enkelt dag i marts blev der sat en anden trist rekord med hele ni graveskader på samme dag.

- Det er dyrt, det er potentielt farligt - og det kan undgås, hvis man søger ledningsoplysninger og går lidt forsigtigt frem, når man graver, siger Søren Hylleberg Sørensen, driftsdirektør i Evida, om de mange graveskader og fortsætter:

- Som en del af Danmarks kritiske infrastruktur har vi i Evida særlige forpligtelser til at sikre, at gasforsyningen hele tiden er intakt, så forbrugerne altid har gas til rådighed, ligesom vi er optagede af at undgå ulykker med gas og udslip af metan. Det er frustrerende for forbrugerne, når skaderne sker, og gassen bliver afbrudt, og det er dyrt for Evida og for skadevolderen at udbedre skaderne.

Langt de fleste graveskader – det drejer sig om cirka 80 procent - bliver lavet af professionelle aktører på offentlige arealer, hvor der skal bygges, anlægges veje, eller lægges forsyningsledninger, fibernet og elkabler i jorden.

I efteråret 2021 fik det Evida til at lancere en kampagne for at nedbringe antallet af graveskader med hovedfokus på de professionelle aktører. På trods af opfølgning og en tæt dialog med en række entreprenører går udviklingen den forkerte vej.

- Sikkerheden på arbejdspladsen og det tilhørende arbejdsmiljø for såvel entreprenørerne som Evidas medarbejdere er altafgørende. Vi har været i dialog med entreprenørerne og været ude at holde oplæg om sikkerhed, og vi er blevet taget rigtig godt imod. Ingen graver naturligvis bevidst en gasledning over, men der er behov for øget opmærksomhed på at undgå graveskader, siger Søren Hylleberg Sørensen.

Kampagnen har også haft fokus på vigtigheden af at søge ledningsoplysninger, før man graver. Antallet af ledningsforespørgsler er steget fra 2019 til 2021, men det har altså desværre ikke ført til færre overgravninger.