16. jun 2022 Fagligt

Bliv styrket til at udarbejde projektforslag

Dansk Fjernvarme udbyder i august ”Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven, Trin II”. Det klæder dig endnu bedre på til at klare de samfundsøkonomiske beregninger.

Indenfor det kommende år vil flere og flere fjernvarmeselskaber tage fat på konverteringsprojekter. Det skaber helt naturligt et behov for, at de projektansvarlige har den nødvendige viden til at udarbejde projektforslag.

Den viden kan ansatte på fjernvarmeselskaber få på det kommende kursus i august – ”Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven, Trin II”. Kurset bliver afholdt i Fjernvarmens Hus den 31. august.

Det første trin i kursusforløbet blev afviklet i foråret med fokus på rammerne omkring projektforslag. På ”Trin II” bliver det mere konkret, når kurset fører deltagerne igennem samfundsøkonomien, som er altafgørende for projektforslagenes godkendelse.

Kurset indeholder både konkrete øvelser og eksempler og via erfaringsudveksling ser man på, hvordan de samfundsøkonomiske beregninger er sammensat.

Her kommer man bl.a. ind på:

  • Hvilke beregningsforudsætninger skal man gøre brug af i de samfundsøkonomiske beregninger?
  • Kalkulationsrentens betydning for projekterne
  • Beskrivelse af det samfundsøkonomiske skatteforvridningstab og hvordan det indregnes
  • Opstilling af forskellige scenarier, hvilke skal man vælge?
  • Hvordan påvirker tilslutningsgraden i en konverteringsprojekt samfundsøkonomien?
  • Hvordan udvælger man hvilke faktorer i beregningerne, som skal indgår i følsomhedsanalyserne?

Kurset er særdeles relevant for de af fjernvarmeselskabets medarbejdere, der skal stå for et investeringsprojekt, der skal godkendes i kommunen, og hvor kendskab til de samfundsøkonomiske beregninger og deres betydning giver en klar fordel i godkendelsesprocessen, når kommunen skal behandle projektforslaget.

Ved at forstå hvordan samfundsøkonomien er skruet sammen, forstår man også bedre nogle af succeskriterierne for, at ens projekt kan blive et godt projekt. Og blandt andet følsomhedsanalyserne er med til at synliggøre de områder omkring ens projekt, som man skal være opmærksomme på kan ændre sig undervejs i projektet og dermed få betydning for projektet.

Læs mere om indholdet på ”Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven, Trin II” og meld dig til her.