10. jun 2022 Politisk

Faglært arbejdskraft bliver en mangelvare

Manglen på faglærte truer succes for grøn omstilling, lyder det advarende fra faglige organisationer.

Politikerne vil udfase naturgas til fordel for grøn fjernvarme, og samtidig er der et fælles europæisk ønske om en kraftig udbygning af vindkraft i Nordsøen. Derfor er der hårdt brug for elektrikere, smede og VVS’ere over hele landet.

Men den grønne omstilling i Danmark kan blive bremset, fordi det bliver svært at skaffe især faglært arbejdskraft de kommende år. Det er det stort enslydende udsagn fra analyser fra Green Power Denmark, Concito, Dansk Metal og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Det er en stor udfordring, hvis ikke vi har hænder nok til at opfylde Folketingets klimalov om 70 procent CO2-reduktion inden 2030, siger Jan Hylleberg, der er viceadministrerende direktør i brancheforeningen Green Power Denmark, til Ritzau.

Green Power Denmark vurderer således, at den grønne omstilling giver et øget behov for, hvad der svarer til 45.000 fuldtidsstillinger hvert år frem mod 2030. Værst står det til for de faglærte, der står for omkring halvdelen af det beregnede behov.

Mangel på op mod 300.000 faglærte i 2030
Dansk Metal vurderer, at behovet for netop faglært arbejdskraft stiger endnu mere eksplosivt over de kommende år frem mod 2030. Allerede inden Putin sendte tanks ind over grænsen til Ukraine var der prognoser, der pegede på, at Danmark i 2030 vil mangle i omegnen af 100.000 faglærte. Men det tal er sat alt for lavt nu.

- Med de politiske beslutninger om byggeri af vedvarende energikilder og grøn omstilling, der de seneste måneder er kommet til, så er behovet for faglært arbejdskraft mangedoblet, så det nu nærmere bliver op mod 300.000 faglærte, vi kommer til at mangle i 2030. Og så har vi ikke en gang taget højde for Esbjerg-deklarationen omkring udbygning af havvind i Nordsøen, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Metal, Emil Drevsfeldt Nielsen, til magasinet Fjernvarmen.

Dansk Industri erkender, at uddannelsessystemet står med en stor udfordring, når der skal skaffes uddannet arbejdskraft til den grønne omstilling.

- Det er en udfordring, vi skal løse. Det er ikke nok at satse på, at flere unge vil tage en erhvervsuddannelse i de kommende år. Den grønne omstilling sker nu, siger underdirektør i DI Signe Tychsen Philip.

- Derfor skal vi i første omgang have etableret nogle korte kvalificeringsforløb, gerne i AMU, som henvender sig til faglærte, ufaglærte, seniorer, unge på kanten og udenlandsk arbejdskraft.

Konkurrencen om arbejdskraft er stor
Men selv om det ved et trylleslag skulle lykkes at få søgningen til erhvervsuddannelserne til at stige med rekordfart, så løser det i sig selv ikke udfordringen her og nu og i et stykke tid frem. Dansk Metal melder lige nu om rekordlav arbejdsløshed, og det gælder også for de øvrige faggrupper.

Derfor skal der også tænkes i andre løsninger, hvis Danmark skal nå at få omsat de mange politiske ønsker om grøn omstilling til virkelighed. På den konto advarer Dansk Metal mod at tro, at vi kan komme i mål ved fx blot at hente udenlandsk arbejdskraft ind.

- Vi er i konkurrence med alle andre europæiske lande om at tiltrække arbejdskraft, der har de fornødne og rette kvalifikationer. Og det duer ikke at tænke i at hente arbejdskraft længere væk – de mangler kvalifikationerne til at løse opgaverne, vurderer Emil Drevsfeldt Nielsen.