30. maj 2022 Lokalt

DIN Forsyning opsiger aftale med fliskedelleverandør

En fejlbehæftet fliskedel har spændt ben for projektet Fremtidens Fjernvarme hos DIN Forsyning i Esbjerg. For at komme videre i projektet har man derfor nu valgt at opsige aftalen og har fremsat en række krav mod den finske leverandør, KPA Unicorn.

Den finske leverandør af fliskedlen, KPA Unicorn, har ikke været til stede på byggepladsen på Esbjerg Havn siden marts. Konsekvensen bliver nu, at aftalen med dem opsiges. Foto: DIN Forsyning.

DIN Forsyning er med projektet Fremtidens Fjernvarme i fuld gang med at erstatte den fossile kulkraftproduktion fra Ørsted, som lukker ned til april næste år. I stedet vil man opføre nye og grønne produktionsformer på Esbjerg Havn.

Nu har man dog mødt et ærgerligt benspænd i projektet, fortæller DIN Forsyning i en pressemeddelelse. En ny fliskedel, som sammen med landets største havvandsvarmepumpe skal være en af grundpillerne i den fremtidige fjernvarmeproduktion, er nemlig blevet leveret fyldt med svejsefejl. Kedlen er faktisk så fejlbehæftet, at man har været nødt til at kassere den, udbyde en ny og opsige aftalen med leverandøren.

- Da vi modtager kedlen, står det klart, at den ikke alene er fejlbehæftet – den er ganske enkelt farlig, fortæller projektchef i Fremtidens Fjernvarme, Kenneth Jørgensen.

- Med leveringen opdager vi foruden de mange fysiske fejl, at dokumenter, som skal vise, at kedlen er produceret i henhold til loven, mangler eller er ufuldstændige, og allerede her kan myndighederne selvfølgelig ikke godkende kedlen, tilføjer projektchefen.

Han er mildest talt ikke tilfreds med den finske leverandør af fliskedlen, KPA Unicorn.

Fremtidens Fjernvarme har kæmpet for at løse problemerne med fliskedlen sammen med KPA, men siden slutningen af marts har KPA ikke været på byggepladsen, og der er ikke sket nogen form for fremdrift eller udbedringer af den leverede kedel, lyder det i DIN Forsynings pressemeddelelse.

Netop derfor har Fremtidens Fjernvarme valgt at opsige kontrakten med KPA og fremsætter nu en række krav mod virksomheden.

- Det handler blandt andet om det nye udbud på kedlen, om meromkostninger forbundet med færdiggørelse af kedelanlægget, samt ekstraomkostninger til projektering, projektledelse, montage mm. og omkostninger til erstatningsbrændsel, siger Kenneth Jørgensen.

Ny fliskedel bliver klar i 2023

Der forhandles nu med en ny kedelleverandør, og kontrakten forventes underskrevet primo juni. Samtidig kigger man i projektet også på alternative energikilder, fordi man ikke må gå på kompromis, når det gælder forsyningssikkerheden. Kenneth Jørgensen lover derfor, at ingen kunder kommer til at stå uden varme.

Sagen mod KPA fortsætter, men den alvorlige tvist, som i den sidste måned har udspillet sig på havnen i Esbjerg, vil ikke længere kunne spænde ben for Fremtidens Fjernvarme.

- Ved at ophæve kontrakten fjerner vi KPA’s kontrol over fremdriften, og vi har dermed sikkerhed for, at projektet kan gennemføres, og fliskedlen bliver klar til sæson 2023/24, forklarer Kenneth Jørgensen.