19. maj 2022 Fagligt

Heat 4.0: Data driver driftsoptimering

En standardiseret og åben IT-arkitektur med datalagring og -analyse fremmer driftsoptimeringer hos fjernvarmeselskaberne. Det er konklusionen fra en afsluttende workshop om Heat 4.0 projektet.

Dansk Fjernvarme planlægger allerede nu, at man vil arrangere en temadag i efteråret 2022 for igen at fokusere på udvikling af standardiseret og åben IT arkitektur. Foto: Steen Kramer Jensen.

Danske Fjernvarme har været vært ved den afsluttende workshop for Heat 4.0 projektet, hvor fjernvarmeværker har medvirket til udvikling af en standardiseret og åben IT arkitektur, hvor data lagres og analyseres.

- Både lagring og analyse skal medvirke til at levere services på en sikker måde fra forskellige leverandører, og generelt kan man sige, at metoden har til hensigt at fremme fjernvarmeselskabernes data-drevne driftsoptimeringer, forklarer Dansk Fjernvarmes projektleder for digitalisering, Steen Kramer Jensen, der var tovholder på workshoppen tirsdag den 17. maj i Fjernvarmens Hus.

Han fortæller, at varmeselskaberne generelt er gode til driftsoptimering, men udfordringen i branchen er, at et varmeselskab råder over mange forskellige digitale softwaresystemer; SRO, prognoseværktøjer og målerdatabaser, der ikke ”snakker” sammen.

Formålet med HEAT 4.0 projektet har derfor været udvikling af en samlet åben, digital platform, der kan skabe synergi for hele fjernvarmesystemet dvs. mellem produktion, distribution og forbrug og mellem design, drift og vedligehold. Det er etableret ved at kombinere de nyeste teknologier, software og hardware med forskningsviden.

Projektet har eksisteret i tre år og er nu blevet gennemført med gode resultater og testet af på tre varme-
selskaber i Danmark, hvor forskellige IT leverandører har medvirket ved at levere services, der kan afvikles ovenpå den udviklede IT platform.

TREFOR Varme
TREFOR Varme gennemgik på workshoppen deres resultater med at integrere temperaturoptimeringsværktøjet fra firmaet ENFOR. TREFOR Varme har udviklet integrationen med fokus på høj IT og OT sikkerhed. Helge Schlott Hansen fra TREFOR Varme uddyber:

- Vi har fået etableret en sikker arkitektur, hvor vi adskiller vores SCADA system fra Internettet gennem en KEP-Server og Azure Integrations-platform, så vi ved hjælp af REST API’er kan etablere en sikker kommunikation til Center Denmark’s dataplatform og videre til ENFOR’s systemer og tilbage igen.

På den måde kan TREFOR Varme nu nemt og sikkert integrere med andre leverandører af services, der er integreret med Heat 4.0 arkitekturen.

Helge Schlott Hansen forsætter:

- Det er vores vurdering, at vi med det nye værktøj fra ENFOR nedbringer vores nettab svarende til ca. 3% eller en årlig besparelse på 1,5 mio.kr.

Stor interesse for standardisering
En række redskaber blev præsenteret på workshoppen, som industrien og forskere har udviklet i samarbejde, og de resultater som de medvirkende varmeselskaber har opnået.

Henrik Madsen fra DTU og Alfred Heller fra NIRAS gennemgik resultaterne, og den efterfølgende diskussion viste, at der er stor interesse i branchen for standardisering, så afhængigheder af forskellige leverandører minimeres.

Sammenfattede nævnte en deltager på workshoppen, at det gerne skulle være sådan, at den benyttede IT arkitektur skal understøtte forskellige services på samme måde som APP’s på vores smart-phones.

Søren Bording, direktør for Center Denmark, der leverer den åbne data platform til deling og vask af data, gennemgik, hvordan platformen kan understøtte services, datadeling og visualisering efter åbne standarder.

HEAT 4.0
Den afsluttende diskussion på workshoppen viste, at mange selskaber er i gang med data-dreven drift, og at tilgangene er mangfoldige. Fra de mindre værker, der gerne vil have adgang til ”simple” plug&play løsninger, til de større selskaber, der også gerne selv vil medvirke til udviklingen af den IT arkitektur, som de ønsker at anvende.

NIRAS, der er projektleder for Heat 4.0 projektet, tilbyder i den forbindelse at rådgive omkring integration med Heat 4.0 arkitekturen.

HEAT 4.0 kan være løsningen på fremtidens smarte digitale fjernvarme, der sikrer en digital samkøring af data og IT-arkitektur på tværs af systemer og forbedrer styringsmulighederne for en optimal produktion og drift.

Alle data ordnes og samles i en digital, cloud-baseret platform, således fjernvarmeværkerne lettere kan udnytte blandt andet kunstig intelligens og IoT til at udvikle data-intelligente modeller og prognoser til brug for at energieffektivisere fjernvarmen.

Stort engagement er positivt
Steen Kramer Jensen fra Dansk Fjernvarme, der var vært for workshoppen, er glad for det store engagement, der var på workshoppen. Oprindeligt var blot otte fjernvarmeselskaber inviteret, men flere kom til, og  Dansk Fjernvarme ønsker at udvide diskussionen på en større temadag i efteråret.

- Der var flere ønsker om at udvide oplægsholderne med Cybersikkerheds- og generelle software leverandører - eksempelvis EnergiCert, Softværket og KMD. Derudover vil det også give mening at invitere indlægsholdere fra service-leverandører, der i dag er på Heat 4.0 platformen som eksempelvis ENFOR, Neogrid, EMD og Danfoss Leanheat.

Steen Kramer Jensen fortæller, at der også var interesse for at høre nærmere fra nogle af de fjernvarmeselskaber, der selv arbejder med udvikling af en IT arkitektur, som eksempelvis Kalundborg Forsyning eller Kredsløb der har været med i Energistyrelsens projekt omkring Bygningshubben.