05. maj 2022 Energi på Toppen

Hvad koster forsyningssikkerhed?

Energi På Toppen tager den 11. maj pulsen på, om Danmark har de rigtige forudsætninger for at sikre forsyningssikkerheden på energi.

- Planlægning og samarbejde er nøgleordene når det kommer til at få gassen udfaset både hurtigt og klogt, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, forud for Energi På Toppen den 11. maj - og hvordan det så kan ske, er netop til debat på mødet. Foto: Jesper Voldgaard.

Krig på europæisk grund, priser på el og gas, der er strøget til vejrs og en forsyningskæde, der begynder at knirke. Der er grunde nok til at debattere, om Danmark har de rigtige forudsætninger for at sikre forsyningssikkerheden på energi.

Det er netop, hvad Dansk Fjernvarme gør, når Energi På Toppen onsdag den 11. maj åbner dørene til både debat og netværk under overskriften ”Energi i krisetid”.

På den helt korte bane, er det, ifølge Dansk Fjernvarme, en hovedopgave at få udfaset den russiske gas.

- Vi har en akut udfordring med at få udfaset den russiske gas, så vi ikke med vores boligopvarmning bidrager til at finansiere den russiske invasion i Ukraine. Det er imidlertid ikke en opgave vi når i mål med hverken i dag eller i morgen, lyder det fra Kim Mortensen, direktør i fjernvarmeselskabernes brancheforening, der fortsætter:

- Planlægning og samarbejde er nøgleordene når det kommer til at få gassen udfaset både hurtigt og klogt. Det er helt naturligt at mange søger en her og nu løsning frem mod næste fyringssæson, men for at sikre forsyningen uden at vi lægger benspænd for den lang grønne omstilling og indfrielse af vores klimamål, er det værd at finde alle værktøjerne, og en smule tålmodighed frem. 

I regeringens udspil ”Danmark kan mere II” understreger regeringen, at fjernvarmen er et af de centrale midler til at nå i mål med både gasudfasning, grøn omstilling og forsyningssikkerhed. 

I den politiske debat ved Energi på Toppen krydser forsyningsordførerne Signe Munk (SF), Carsten Kissmeyer (V), Katarina Ammitzbøll (K) og Søren Egge Rasmussen (EL) klinger for at finde svaret på: Hvad koster forsyningssikkerhed? Og er vi parate til at betale prisen?

Tilmelding sker på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.