03. maj 2022 Politisk

Hvad skal der ske med affaldsenergien?

Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening giver i fællesskab et bud på, hvordan Danmark skal håndtere energi fra affald i fremtiden.

Skal vi gå videre med planerne om konkurrence og konkurser, eller skal vi i stedet fremover satse på CO2-fangst og fuld kapacitetsudnyttelse til gavn for klima, samfundsøkonomi, forsyningssikkerhed og forbrugerpriser?

Det er nogle af de spørgsmål, som Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening ønsker svar på i forbindelse med, at politikerne er i færd med at beslutte affaldssektorens fremtid. Det sker første gang den 6. maj og igen i juni, hvor forligskredsen bag klimaplanen skal forhandle om affaldsområdet.

Der er to veje at gå for politikerne, mener Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening.

Konkurrence og konkurser kan give CO2-reduktion på 0,14 mio. ton:
Denne model vil føre til stor usikkerhed. Hvem skal gå konkurs? Hvem skal betale for gælden i de selskaber, der går konkurs? Og hvordan skal man fx få affaldsenergianlæg til at investere i CO2-fangst, når ukendte stramninger inden for få år skal føre til lukning/konkurs af 30 pct. af kapaciteten?

CO2-fangst og fuld kapacitetsudnyttelse:
Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening foreslår, at konkurrencemodellen droppes og der i stedet satses på udnytte affaldsenergiens store potentialer for CO2-fangst og fuld kapacitetsudnyttelse til gavn for klimaet, samfundsøkonomien, forsyningssikkerheden og forbrugerpriserne.

Vores anbefalinger og argumenter er uddybende forklaret i det dokument, som kan downloades fra højre spalte her på siden.