02. maj 2022 PULS

Fjernvarmeselskaber bliver også udfordret på rekruttering

PULS 2022 har bl.a. fokus på, hvordan fremtidens arbejdsstyrke ser ud, og hvordan fjernvarmeselskaberne skal rekruttere nye medarbejdere – og så er der også bud på rekrutteringen af bestyrelsesmedlemmer.

Der er kamp om de gode medarbejdere, og i fremtiden bliver det formentlig ikke nemmere at tiltrække de rigtige folk til fjernvarmeselskaberne. Derfor sætter PULS 2022 – det årlige sommertræf for fjernvarmesektoren – fokus på rekruttering af såvel medarbejdere som medlemmer til bestyrelserne.

Søren Østergaard er leder af Center for Ungdomsstudier, og han vil på PULS 2022 give sine bud på, hvordan fremtidens arbejdsstyrke ser ud, hvis vi ser 3, 5 eller 10 år frem i tiden. Han zoomer ind på, hvem vores fremtidige kollegaer er, og hvordan fjernvarmeselskaberne både tiltrækker dem og fastholder dem.

Han tager således udgangspunkt i de værdier og interesser, der kendetegner nutidens unge for at give sine bud på, hvordan fjernvarmeselskaberne kan klare sig i konkurrencen med de øvrige virksomheder om arbejdskraften.

Bestyrelsesmedlemmer
PULS 2022 sørger også for, at deltagerne kan få inspiration til, hvordan bestyrelsesmedlemmerne skal trækkes til fjernvarmesektoren i fremtiden. Det er forfatter og professionel bestyrelsesmedlem Laura Vilsbæk, der har fået den opgave.

- Jeg deler min viden og erfaring omkring rekruttering af bestyrelsesmedlemmer, så I kan blive helt skarpe på, hvordan I tiltrækker nye bestyrelsesmedlemmer i fremtiden, siger hun.

Hendes udgangspunkt er, at arbejdet i bestyrelser skal afmystificeres. Hendes indgangsvinkel på det, at bestyrelsesarbejde ikke kun er for de særligt udvalgte, selv om det ofte kan være det indtryk, som udenforstående har. Og det kan afholde mange fra at gå ind i bestyrelsesarbejdet.

Du kan læse mere om programmet til PULS 2022, der afvikles den 22. juni i Fjernvarmens Hus. Og her kan du naturligvis også melde dig til.