20. apr 2022 Lokalt

Greve: Forceret udrulning af fjernvarme er ikke uden udfordringer

Når fjernvarmen skal rulles ud i de kommende år, kommer man til at slås med varmepumper, mangel på arbejdskraft og utålmodige forbrugere. Det konstaterer energichef Line Carlsen fra Greve Fjernvarme, som lige nu oplever massiv efterspørgsel fra de lokale gaskunder.

Energichef Line Carlsen mener, at Greve Fjernvarme i de kommende år vil møde en række udfordringer, hvis fjernvarmen skal rulles hurtigere ud til de lokale naturgaskunder. Foto: Jesper Voldgaard.

Fjernvarmebranchen vil i de kommende år spille en vigtig rolle i at komme af med den russiske naturgas i Danmark. Ifølge Varmeplan Danmark 2021 kan op mod 260.000 bygninger, der i dag opvarmes med naturgas, med fordel skifte til fjernvarme.

Sidste år blev der fra fjernvarmeselskabernes side ansøgt om at konvertere 55.000 boliger til fjernvarme, så der skal for alvor skub i konverteringerne, hvis Danmark hurtigst muligt skal være uafhængig af Putins gas.

At fremskynde processen kommer til gengæld med en række udfordringer, mener Line Carlsen, som er energichef i Greve Fjernvarme. Særligt på grund af de mange forbrugere, som hurtigst muligt vil skride til handling for at komme væk fra den svimlende dyre naturgas.

Fjernvarmeselskabet kigger lige nu ind i at skulle tilbyde 9.000 forbrugere fjernvarme. De har for nylig åbnet op for, at forbrugere i Greve kan skrive sig op til fjernvarmen og er i den forbindelse blevet mødt af en massiv efterspørgsel. På blot fire måneder har hele 2.800 forbrugere skrevet sig op.

Der skal tålmodighed til

Mange forbrugere desværre må væbne sig med tålmodighed, hvis de vil have fjernvarme. Og selvom den store efterspørgsel kan sætte skub i udrulningen, kan det kan få konsekvenser for fjernvarmens udbredelse i Greve.

- De 9.000 forbrugere, vi håber på at få med på fjernvarmen, er truet af at blive overhalet af individuelle varmepumper. Lige nu er et kritisk tidspunkt at udrulle fjernvarme på, fordi man er oppe imod nogen, som kan få afskaffet naturgassen som opvarmningsform langt hurtigere siger energichefen.

Det er dog vigtigt at slå fast, at selvom varmepumper teknisk set kan erstatte naturgas som den direkte opvarmningsform, vil de skabe et større behov for elproduktion i Danmark. Den ekstra elproduktion, der skal dække behovet ind til varmepumperne vil for en stor dels vedkommende komme fra naturgas.

Dermed fjernes afhængigheden af naturgas ikke med varmepumper, den flyttes nærmere bare over på elnettet. I sidste ende vil fjernvarmen derfor for langt de fleste naturgaskunders vedkommende være den bedste løsning.

Line Carlsen understreger da også:

- Der er store fordele ved fjernvarme, men man skal også have tålmodigheden til at vente på, at den kommer. Og det kan være svært at overbevise forbrugeren om. Jeg forstår virkelig godt, at det for mange ikke er et nemt valg, når det er så dyrt at varme sit hus op lige nu.

Foreslår at lease varmepumper

For at imødekomme de mange forbrugere, som gerne vil af med naturgassen her og nu, men som måske først tilbydes fjernvarme om 5 år, har Greve Fjernvarme blandt andet foreslået dem at lease en varmepumpe frem for at købe den.

På den måde vil man som forbruger ikke skulle af med den store investering, det er at anskaffe sig en varmepumpe. Samtidig skiller man sig af med naturgassen, mens man venter på, at fjernvarmen kommer ud.

- Det begynder vi nu at kommunikere bredere ud. Det kunne jo være en god løsning, for vi oplever mange, der rigtig gerne vil have fjernvarme, men alligevel føler sig presset til straks at få en varmepumpe, siger Line Carlsen og forklarer:

- Det er svært at indfri folks forventninger. Vi forklarer dem, at fjernvarmen er værd at vente på nogle få år og vil betale sig mangefold tilbage i forhold til andre løsninger. En beslutning om at investere i en ny opvarmningsform skal ikke hastes igennem, for så står vi med balladen om fem år. Og det forstår folk også ræsonnementet i.

Mangel på arbejdskraft i sigte

Hvis fjernvarmen skal hurtigere ud til forbrugerne i Greve og ikke mindst resten af landet, kommer det til at kræve flere hænder – mange flere. Ligesom alle andre brancher mærker vi i fjernvarmebranchen også den stigende efterspørgsel på arbejdskraft og de flaskehalse, som mange lige nu er udfordret af efter det store opsving på bagkant af Corona-pandemien.

Og det kommer til at udgøre en reel udfordring, forudser Line Carlsen. Der skal blandt andet findes flere smede, gravefolk, entreprenører og VVS’ere – vel at mærke de af dem, som ikke allerede er i fjernvarmebranchen.

Energichefen mener også, at fjernvarmeselskaberne ser frem mod stigende anlægsomkostninger, når de skal hyre folk udenfor branchen til deres konverteringsprojekter – simpelthen fordi flere smede skal uddannes og målrettes fjernvarmesektoren.

Greve Fjernvarme satser derfor blandt andet på at få tilskud fra Fjernvarmepuljen til den kommende første konverteringsfase – men det tilskud vil sandsynligvis ikke hjælpe med at ekspedere projekterne på lang sigt. Til det skal der skrappere midler i brug.

- Hvis man på nationalt plan vil fremskynde fjernvarmen, skal vi fjernvarmeselskaber have en håndsrækning. Ellers bliver regningen blot overvæltet på den enkelte varmeforbruger. Der vil nok skulle være tale om en form for yderligere tilskud, siger Line Carlsen.

Kræver en ekstra indsats lokalt

På det lokale plan vil man heller ikke kunne undgå at mærke det, hvis udrulningen af fjernvarme skal hastebehandles. Gener som vejarbejde og støj følger nemlig helt naturligt med udlægningen af rør, og derfor vil hele lokalområdet skulle stå bag beslutningen om, at der skal fart på fjernvarmen.

- Hvis vi skal fremskynde her i Greve, skal vi tale med borgerne og lokalpolitikerne, og vi vil alle skulle stå på mål for beslutningen. Vejarbejde er jo et nødvendigt onde ved fjernvarmen, og det skal indrettes så hensigtsmæssigt som muligt, siger Line Carlsen.

En af fjernvarmeselskabernes vigtigste opgaver i den kommende tid bliver i den forbindelse at forklare lokalt, at en opgravning af gaderne er uundgåelig, hvis vi skal af med naturgassen – uanset om man som forbruger vælger fjernvarme eller varmepumpe.

Man kommer nemlig enten til at grave gaderne op til fjernvarme eller til et elnet, som kan understøtte de mange flere varmepumper.

Resultatet for den enkelte bliver altså det samme, og derfor er det netop vigtigt, at fjernvarmeselskabet forklarer, at vælger man at få nedgravet fjernvarmerør, er man som forbruger langt bedre fremtidssikret på fjernvarmeprisen.

Den lokale dialog er allerede startet op i Greve, kan Line Carlsen fortælle. Man har nemlig talt med Greve Kommune om, hvordan man kan forberede dem bedre på kommende projektforslag, så de kan behandles hurtigst muligt.

- Og vi håber, at så snart et forslag er behandlet, står vi klar til at grave. Det interne kan vi ikke fremrykke, men hvis vi forbereder kommunen på vores projektforslag, kan vi komme ned på 4 måneders behandlingstid, siger energichefen.