05. apr 2022 Lokalt

Morsø: Ny biomassekedel udfaser afhængigheden af naturgas

Med en investering på knap 6 mio. kroner i en ny biomassekedel vil Morsø Varme fra næste år være langt mindre afhængige af naturgas. Det giver en mere bæredygtig varmeproduktionen, og samtidig kan man levere mere stabile og lavere varmepriser til de lokale forbrugere.

Morsø Varme forventer at tage deres nye biomassekedel i brug til næste år. Med investeringen bliver næsten hele naturgasforbruget på værket udfaset. Foto: Morsø Forsyning.

En afhængighed af naturgas har de seneste måneder været et dyrt bekendtskab for Morsø Varmes godt 140 forbrugere. Værket har derfor undersøgt forskellige alternativer til naturgas som varmekilde. Valget er faldet på en investering i en biomassekedel på 1,5 MW, som vil kunne erstatte 95 procent af det varmebehov, som i dag er baseret på naturgas.

Udover en mere favorabel varmepris vil biomassekedlen også øge fjernvarmeselskabets kapacitet, så flere forbrugere kan komme på fjernvarmen. Samtidig sættes der yderligere skub i selskabets bestræbelser på at levere bæredygtig varme til forbrugerne.

Vivian Søndergaard, der er direktør i Morsø Forsyning, forklarer, at den nye biomassekedel vil udfase så stor en del af naturgassen, at man for fremtiden kun behøver gas i spidsbelastningssituationer.

- Det giver forbrugerne sikkerhed for lavere og mere stabile priser. Samtidig betyder skiftet til biomasse som varmekilde, at vi kan levere en bæredygtig og CO2-neutral energiløsning, der matcher beslutningen om, at naturgas skal udfases som varmekilde i Danmark inden 2036, fortæller hun.

At man nu kommer fri af sin afhængighed af naturgassen, glæder direktøren. Det betyder dog ikke, at man skiller sig af med sine naturgaskedler – de har nemlig stadig en vigtig rolle at spille på værket.

- Vi beholder stadig vores naturgaskedler, så vi har lidt flere knapper at skrue på. Vi håber samtidig på, at vi får mulighed for at udnytte biogas i fremtiden. Det er jo en helt naturlig udvikling af vores forretning, at vi bliver knap så følsomme, som vi er nu, siger hun.

Satser på at få lokale leverandører

Det er endnu ikke afgjort, hvem der skal levere biomassen til den nye kedel. Håbet er dog, at man kan finde lokale leverandører. Med tanke på varmeværkets størrelse og hvor langt, biomassen skal transporteres, giver det nemlig rigtig god mening for Morsø Varme, siger Vivian Søndergaard. Og heldigvis ser udsigterne til at få nogle lokale aftaler på plads fine ud.

- Det er jo kun en lille kedel på 1,5 MW, som skal fodres med biomasse. Vi ved, at der er mangel på både træpiller og flis mange steder, men vi er så små, at vi ikke er så farlige at gå ind i en aftale med. Projektforslaget blev dog først godkendt i sidste uge, så vi er kun i de indledende forhandlinger i øjeblikket, forklarer Vivian Søndergaard.

Med træflis og træpiller som varmekilde vil Morsø Varmes produktionsomkostninger blive reduceret, og det slår igennem på den pris, forbrugerne fremover skal betale for varmen fra værket.

Det er beregnet, at forbrugernes pris for fjernvarme kan reduceres med omkring 20 procent - vel at mærke i forhold til et ”normal-år” med gaspriser, som de var i starten af 2021. Sammenligner man til gengæld den kommende varmepris med den nuværende gaspris, vil besparelsen være langt større for en gennemsnitlig privat forbruger.

Med de nuværende forhold vedrørende energipriser og priser på biomasse skal der dog tages forbehold for prisudsving.

- Endelig skal det medtages i vurderingen af økonomien, at Morsø Varme i øjeblikket kører med økonomisk underskud på grund af de svingende gaspriser”, siger Vivian Søndergaard og uddyber:

- Fastholdes gasprisen på det nuværende niveau, vil selskabet ikke få behov for at forhøje varmeprisen for 2022, fordi underskuddet kan opvejes af kommende driftsbesparelser, når der skiftes til biomasse. Men ingen tør i øjeblikket spå om udviklingen i prisen på gas. Yderligere stigninger i gasprisen kan derfor betyde, at der i 2022 opstår et efterslæb, som skal dækkes ind i 2023.

Meldingen om, at man skifter til biomasse i 2023, har allerede vist sig at være populær i lokalområdet. Der er nemlig i forvejen stor efterspørgsel på fjernvarme for tiden, og den ser ikke ud til at blive mindre med den nye biomassekedel.

- Vi fik allerede flere henvendelser, så snart vi skrev ud om den. Vi er dog også lidt tøvende med at udvide, da vi gerne lige vil have etableret os med den nye biomassekedel, inden vi konverterer en masse nye forbrugere, forklarer Vivian Søndergaard.

Morsø Varme håber på, at den nye biomassekedel er klar til drift fra den kommende fyringssæson.