04. apr 2022 Bæredygtig biomasse

AN Energi bruger restprodukt som bæredygtig biomasse

Biomasse kan sagtens være en bæredygtig energikilde, når der skal produceres fjernvarme. Det er det nordjyske fjernvarmeselskab AN Energi et godt eksempel på - størstedelen af deres fjernvarme produceres nemlig på spildprodukt fra lokale savværker.

Spildproduktet fra de lokale savværker, som er hovedkilden i fjernvarmeproduktionen hos AN Energi, oplagres på værket, indtil det skal bruges til at fyre op i kedlerne med. Foto: AN Energi.

Når der fyres op i biomassekedlen hos AN Energi i Aalestrup og Nørager, er det hverken halm, træflis eller træpiller, som bliver hældt på. I stedet brænder man hovedsageligt bark og savsmuld fra lokale savværker af, mens man tilsætter en smule have-parkflis fra genbrugspladser i området.

Faktisk består op mod 80 pct. af fjernvarmeproduktionen hos AN Energi af lokal biomasse - resten af produktionen udgøres af cirka 20 pct. solvarme og ganske lidt fra tre gasmotorer. Biomassen, som varmer godt hjemme hos fjernvarmeværkets cirka 2.200 forbrugere, kommer fra Danmarks næststørste sammenhængende skovkompleks, Rold Skov.

Valget om at bruge lokal biomasse som hovedopvarmningsform, er ifølge AN Energis driftsleder Palle Jul Pedersen lidt en blanding af strategi og held.

- Vi har brugt lokal biomasse som hovedkilde siden 1981, men dengang var tanken nærmere på at producere noget billig varme end på, at biomassen var CO2-neutral. Biomassen har været en del af vores DNA, som vi har villet holde fast i, og i dag ser vi den som en måde at gøre varmeproduktionen miljøvenlig og lokal på. Samtidig er den en del af vores strategi for at holde priserne lave, forklarer han.

Undgår ressourcespild ved at udnytte biomassen

For Palle Jul Pedersen er det vigtigt at understrege, at AN Energis biomasse er et restprodukt. Det kan nemlig med nutidens teknologi ikke genanvendes til andre formål.

- Det plejer jeg at gå og prale lidt med. Som et restprodukt er det nemlig ikke bare CO2-neutralt, det er også helt igennem bæredygtigt, siger han og uddyber:

- Hvis ikke vi brændte det af, ville det være ressourcespild, da det ikke kan bruges til andet – og alternativet er, at savværkerne bare smed det ud i skoven. Ser man på de enorme mængder restprodukt, vi har liggende ude på vores plads, kan man godt have svært ved at se, hvordan det skulle være muligt at sprede det imellem træerne.

Det er særligt, når der skal indberettes bæredygtighedsoplysninger om den lokale biomasse, at den korte transportvej fra savværk til fjernvarmeværk får betydning. Det giver nemlig værket en sikkerhed og tryghed i, at der ikke bliver ryddet et stykke skov, som ikke genplantes, når biomassen produceres.

Dog er det ikke uden ulemper, når man vælger at udnytte en alternativ form for biomasse. Brændslet er nemlig vanskeligt at arbejde med, blandt andet fordi man står tilbage med store mængder aske og spildevand med et højt indhold af tungmetaller. Det har til gengæld aldrig afskrækket AN Energi, understreger driftslederen.

- Mig bekendt er vi det eneste værk, der så målrettet og rent brænder den form for biomasse af. Vi må nok se frem til at være alene om at udnytte metoden i noget tid endnu, men dermed ikke sagt, at det er en dum ide. Vi tackler trods alt tingene og har fundet løsninger, siger han.

Biomassen giver en robust økonomi

Økonomisk set er restproduktet fra savværkerne ikke nødvendigvis billigere end så meget andet biomasse. Godt nok får AN Energi produktet til en billig indkøbspris, men da det er langt mere vanskeligt at omdanne til energi, har man i stedet andre udgifter.

- Det betyder, at vi producerer fjernvarme til næsten samme pris som vores naboværker, der afbrænder flis. Måske er prisen hos os kun lidt lavere, men til gengæld er vi langt mere robuste i vores priser. Vi slås ikke med andre leverandører om brændsel, så derfor er der ikke prisudsving, forklarer Palle Jul Pedersen.

Da man byggede værket i sin tid, lavede man nogle lange aftaler med savværkerne. Det var savværkerne ifølge driftslederen glade for, fordi de fik sikret sig afsætning af deres restprodukt. Det samme er AN Energi i dag, fordi det netop er de aftaler, der sikrer fjernvarmens stabile pris.

- Det fortæller vi også om, når vi konverterer forbrugere fra naturgas, og det betyder meget for dem, at der ikke er de store udsving, men at vi kører på en jævn linje. De vil gerne vide, hvad varmen koster. Jeg ser vores stabile priser som et stort plus, og det er noget, vi bruger aktivt i vores markedsføring, fortæller Palle Jul Pedersen.

Det skal give mening at udfase

Selvom lokal biomasse i dag udgør hovedparten af AN Energis produktionsapparat, er Palle Jul Pedersen på ingen måde afvisende overfor, at biomassen før eller siden skal udfases i fjernvarmeproduktionen. Det kan dog ikke gøres med et knips, og samtidig skal det ikke være på bekostning af, at biomassen fra savværket bare går til spilde, understreger han:

- Jeg tænker, at vi må være blandt de sidste, der skal skifte væk fra biomassen, fordi vi bruger det her restprodukt. Man må jo spørge sig selv om, hvordan det kan udnyttes bedre et andet sted, forklarer han og fortsætter:

- Når det kan lade sig gøre, så må vi holde op med at tænde ild i biomassen. Der skal jo i fremtiden være mulighed for at udnytte biomasse til mange andre og mere effektive formål end fjernvarme.

Driftslederen understreger, at han bestemt også går ind for elektrificering, og at AN Energi aktivt opsøger at bruge spildvarme i fremtiden, ligesom de allerede nu har etableret et solvarmeanlæg.

- Vi prøver selvfølgelig at lægge planer frem i tiden, til når vores biomassekedel ikke kan mere. For mig at se er det en god ide at have en fremtidsplan og begynde at gå i den rigtige retning, siger han.