28. mar 2022 Bæredygtig biomasse

Lokale aftaler leverer bæredygtig biomasse til Skørping

Næsten hele Skørping Varmeværks produktion er baseret på biomasse i form af certificeret skovflis, som blandt andet kommer fra lokale leverandører. Ikke al biomasse er lige bæredygtigt, og derfor er det netop vigtigt for varmeværket, at leveringen af deres flis er baseret på lokale aftaler.

Skørping Varmeværks leverandører sørger for, at deres flislager altid er fyldt op med lokal biomasse. Foto: Benny Rytter.

Med en andel på hele 90 procent af varmeproduktionen, er lokal skovflis den altoverskyggende hovedkilde til fjernvarme i Skørping. Varmeværket, der dækker de sidste 10 procent ind med et solvarmeanlæg, har aftaler med i alt fire leverandører, som fylder biomasselageret op med certificeret flis.

Med sidste års strammede krav til træbiomasse, har Skørping Varmeværks knap 1.400 forbrugere altså en vished om, at deres fjernvarme produceres på bæredygtig biomasse fra skove i vækst, hvor der tages hensyn til biodiversiteten. At varmeværket så også får den lokale flis til en god pris er nok heller ikke noget, forbrugerne i Skørping begræder.

For driftsleder Lars Mandrup Skov er det vigtigt at give forbrugeren en vished om, at fjernvarmen er så grøn og har et så lille CO2-aftryk som muligt. Han mener samtidig, at den lokale biomasse giver en stor fleksibilitet – særligt fordi man har flere leveringsaftaler.

- Vi får en god kvalitet i vores biomasse fra vores leverandører. Der er også et konkurrenceaspekt forbundet med det, i og med at vi har flere leverandører. I stedet for én stor hovedleverandør, er vores aftaler delt ud på flere. Det gør, at vi ikke er så sårbare, hvis der skulle ske noget med en af vores leverandører, forklarer han og tilføjer:

- I det hele taget giver lokale aftaler god service, og så hjælper det, at man kender leverandøren. Derudover er den grønne samvittighed vigtig for os, idet vi ved, at vores leverandører ikke har kørt ret langt med flisen.

Vil gerne støtte op om lokale leverandører

Skørping Varmeværk har indgået aftaler med to lokale leverandører samt to større og mere landsdækkende, som sørger for at holde varmeværkets flislager opfyldt. De to lokale leverandører leverer cirka en femtedel af flisen hver, og flisen fra dem kommer fra nærliggende skove – heriblandt det lokale skovdistrikt Lindenborg.

Ifølge Lars Mandrup Skov er valget faldet på den lokale biomasse for at støtte op om lokale leverandører.

- Vi bruger i det hele taget så vidt muligt altid lokale leverandører - også når vi skal hyre eksterne håndværkere og entreprenører. Vi vil gerne støtte op om det lokale, for tit er det faktisk også et billigere og mere fleksibelt valg, siger han.

Selvom de to andre af Skørping Varmeværks flisleverandører leverer til hele landet, tilstræber de sig også på at producere flisen så tæt på varmeværket som muligt.

- Vores hovedleverandør har som det længste kørt omkring 90 kilometer sidste år, men det er egentlig unormalt, at flisen kommer så langt fra. Normalt taler vi 40 kilometer, når der bliver kørt længst, forklarer Lars Mandrup Skov og påpeger:

- 40 kilometers afstand er jo stadig meget lokalt. Transporten er dyr, så jo tættere leverandøren kan komme på os, jo billigere er det for dem at levere. Det er leverandøren, der har udgiften til transporten, så det er bestemt i deres interesse.

Fremtidsudsigter: Biomassen skal være mere lokal og suppleres med varmepumpe

Den lokale biomasse bliver ifølge Lars Mandrup Skov ikke udfaset lige foreløbigt på Skørping Varmeværk. Men der er dog udsigt til, at den om nogle år vil blive suppleret med varmepumper. Men at skifte helt væk fra biomasse er ikke realistisk – og slet ikke lige nu, hvor energipriserne har sprængt alle skalaer.

- Et skifte ville jo betyde, at vi skulle over på ren el med de muligheder, der er i dag. Det er i det hele taget godt at have flere muligheder – lige nu har vi en oliekedel og en mindre gaskedel som en nødløsning, men i fremtiden skal vi da have nogle varmepumper, siger driftslederen.

Lige nu har Skørping varmeværk to fliskedler – en stor og en lille. Planen er, at man vil beholde den lille kedel og indenfor en årrække skifte den store ud med en varmepumpe.

Gør man det, vil man ifølge Lars Mandrup Skov kunne klare sig med en mindre mængde biomasse og i den forbindelse sætte endnu mere fokus på det lokale og bæredygtighed.