25. mar 2022 Kurser & arrangementer

Få styr på korrekt vandbehandling

Så sikrer du en længere levetid, en højere virkningsgrad og en større sikkerhed.

Når du ved, hvordan du laver den helt rigtige vandbehandling, sikrer du funktionen og bevarelsen af de store investeringer, der er bundet i fjernvarmesystemet. Herved opnås en minimering af korrosion og belægningsdannelse i fjernvarmesystemet, hermed minimale vedligeholdelsesudgifter samt en optimal anlægs- og driftsøkonomi. Ved en god vandbehandling sikrer du også, at miljøet påvirkes mindst muligt.

Derfor udbyder vi nu et to-dages kursus i vandbehandling:

Dato: 26.-27. april 2022
Sted: Fjernvarmes Hus, Kolding

Kurset er aktuelt for alle, som arbejder med vandbehandling i praksis både på ledningsnet og/eller på produktionsanlæg. Ligeledes henvender kurset sig til dem, som arbejder med vandbehandling i danske fjernvarmeanlæg som leverandør eller rådgiver.

Se det fulde program og læs mere her

Både teoretisk og praktisk viden
Kurset tager udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes vejledning om vandbehandling og korrosionsforebyggelse, samt god håndværksmæssig praksis i arbejdet på anlægget. Derudover lærer du bl.a. om:

  • Kemibegreber
  • Hvorfor og hvordan du skal behandle vandet både i ledningsnettet og på produktionsanlæggene
  • Du får kendskab til konsekvenserne er ved ikke at foretage vandbehandling
  • God dialog med leverandører eller kunder
  • Praktisk laboratoriearbejde

Er kurset i vandbehandling noget for dig? Så læs mere og tilmeld dig her.