24. mar 2022 Bæredygtig biomasse

Biomasse er både en økonomisk og bæredygtig løsning i Faxe by

For Faxe Fjernvarme er valget helt naturligt faldet på lokal biomasse som hovedkilde i varmeproduktionen de sidste mange år, da det har holdt fjernvarmeprisen stabil. Den gode økonomi i biomassen afholder til gengæld ikke selskabet fra at have fokus på at gøre fjernvarmeproduktionen mere bæredygtig.

Faxe Fjernvarmes flisværk producerer langt det meste af den bæredygtige varme til forbrugerne i Faxe by. Foto: Faxe Fjernvarme.

Som andelsejet fjernvarmeselskab har Faxe Fjernvarme forpligtet sig til at levere den billigst mulige fjernvarme til deres cirka 670 forbrugere. Og når biomassen er klart den billigste løsning som hovedkilde i varmeproduktionen, er det derfor svært at argumentere for, hvorfor fjernvarmeselskabet skulle udfase den – især i en tid, hvor olie-, gas- og elpriserne ikke synes at have et øvre loft.

Til gengæld er der stor forskel på, hvilken form for biomasse, man producerer fjernvarme på, og hvordan man som fjernvarmeselskab håndterer den.

Netop det, er Faxe Fjernvarme meget bevidste om. Hele 90 procent af deres fjernvarmeproduktion i 2021 kom nemlig fra bæredygtig skovflis hentet i lokale skove. Resten af produktionen var spildvarme fra kalkovnen hos det nærliggende Faxe Kalk.

Flisen kommer nærmere bestemt fra skovene omkring Faxe, Haslev og Vemmetofte, hvor skovejeren har forpligtet sig til at opfylde en leveringsgaranti, som sikrer Faxe Fjernvarme, at de altid får leveret det, der står i deres kontrakt. Det er Danmarks største skovejer, som står bag, så der er et solidt grundlag for aftalen.

Gode lokale aftaler gør biomasse til det økonomiske valg

Hovedårsagen til, at Faxe Fjernvarme har valgt biomasse som hovedkilde i varmeproduktionen er ifølge bestyrelsesformand Mogens C. Pedersen, at hvis de kort sagt gør noget som helst andet, bliver fjernvarmen dyrere.

Prisen hos fjernvarmeselskabet har været mere eller mindre konstant siden år 2000 på trods af pristalsstigninger og pålæg af offentlige omkostninger. Man har i løbet af årene bestræbt sig på at være omkostningseffektive, og uden den lokale biomasse ville forbrugerne i Faxe by have set prisforhøjelser på et stykke over 1.000 kroner per husstand.

- Vi har formået at lave attraktive aftaler med skovene og den entreprenør, vi benytter. Det er egentlig hovedårsagen til, at vi koncentrerer os så meget om lokal flis. Vi har haft samme leverandør hele tiden, og han har lavet nogle gode aftaler med skovene, siger Mogens C. Pedersen.

Entreprenøren har forpligtet sig til at holde Faxe Fjernvarmes flislager opfyldt. Det er samme vognmand, der leverer hver gang, så han har en god fornemmelse af, hvor meget der skal bruges – helt ned til, hvordan vejrets udvikling påvirker produktionen.

- Han forstår i samarbejde med skovene, hvordan han skal understøtte sit marked. Det er også en god forretning for ham. Alle parter er tilfredse – ellers fortsatte vi heller ikke samarbejdet år efter år, siger Mogens C. Pedersen

Arbejder med biomassens livscyklus

Faxe Fjernvarme går ifølge bestyrelsesformanden meget op i, hvor deres biomasse kommer fra. Netop derfor er der helt styr på skovflisens livscyklus.

- Skovejerne ønsker jo at komme af med deres affaldstræ, som ikke kan bruges til andet. Det er vigtigt for mig at understrege: den biomasse, vi brænder af, kan ikke bruges til andet, forklarer han og uddyber:

- Det består nemlig af ammetræer og affaldstræ, som bliver fjernet fra skoven. Der er tale om træmasse, som er hurtigt voksende og dermed af en ringe kvalitet og ellers af restprodukter fra skovdriften. Der er jo ikke nogen grund til, at det træ ligger ude i skovene for at rådne og frigive deres CO2 til den naturlige cirkulation. Den selvsamme CO2 frigiver vi sådan set, når vi brænder det af – og så får skovejeren lidt penge i kassen. Alt i alt er det hele vejen rundt en god deal for alle.

Med en lukrativ leveringsaftale på bæredygtig biomasse til en gunstig pris, skulle man tro, at Faxe Fjernvarme var tilfredse. Men det er ikke helt tilfældet. Mogens C. Pedersen har nemlig fokus på, at træets livscyklus skal sluttes helt – og den udfordring har man endnu ikke løst. Der arbejdes derfor på, at fjernvarmeværkets restprodukt kommer tilbage til, hvor det kom fra, og recirkuleres i skovens økosystem.

- Det ville jo være smart, vi kunne levere asken fra de afbrændte træer tilbage til skoven, eventuelt i en opblandet masse, som indeholder både gødning og mineraler. Den masse vil dog kun kunne bruges, når man planter ny skov. For ellers kan slaggen optages i gavntræet, siger formanden og tilføjer:

- Løste man udfordringen, ville der jo være tale om en ægte recirkulering. Det snakker vi løbende med skovejerne om mulighederne for.

Formanden understreger, at man ikke udelukkende anser biomasse som en billig fyringsform. I stedet kigger man i højere grad på fjernvarmeselskabets rolle i at opretholde et økosystem. Der er dermed både bæredygtigheds- og miljøhensyn i Faxe Fjernvarmes valg af lokal biomasse.

Biomassen er det ansvarlige valg – indtil videre

Mogens C. Pedersen er ikke blind for, at biomassen i fremtiden nok ikke vil være en del af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Men så længe der ikke er udviklet energiteknologi til at udnytte affaldstræ til andre formål, ser han det som en klar fordel, at Faxe Fjernvarme kan aftage det.

- Hvis vi når til, at der ikke længere er mulighed for at få nok biomasse til at dække vores behov, må vi selvfølgelig kigge ind i andre løsninger, siger han og fortsætter:

- Her er det oplagt at se på, hvordan man så kan støvsuge lokalområdet for ressourcespild, der kan udnyttes. Nogle af mulighederne for os er spildvarme fra den lokale industri, Haribo og Unibrew, mens en løsning som geotermi er ikke realistisk for vores område.

Formanden afviser heller ikke muligheden for at etablere solvarmeanlæg, en elkedel, eldrevne varmepumper eller udnyttelse af spildvarme fra det store lokale spildevandsrensningsanlæg. Men forsyningsnettet i Faxe skal opgraderes, før det kan lade sig gøre.

- Som jeg ser det, kan man ikke betragte el som en stabil leverance i øjeblikket, da det svinger for meget i kapacitet og pris, tilføjer han.