23. mar 2022 Lokalt

Varmepumper skal gøre Frederiks uafhængig af naturgas

Fjernvarmebranchen i Danmark er i fuld gang med at udfase naturgassen. Det gælder ikke mindst på det midtjyske Frederiks Varmeværk, hvor man til næste år tager to varmepumper i brug, som skal hjælpe med at sænke varmeprisen efter en nylig stigning på hele 70 procent.

På Frederiks Varmeværk vil man gerne være uafhængige af naturgas. Det skal to kommende varmepumper sørge for. Foto: Frederiks Varmeværk.

Den igangværende energikrise og en afhængighed af naturgas har haft store konsekvenser for de cirka 700 forbrugere i Frederiks. De er nemlig blevet ramt af en prisstigning på 9.000 kroner for et standardhus. Det svarer til en stigning i fjernvarmeprisen på lidt over 70 procent.

Naturgassen har indtil nu dækket omkring 75-80 procent af varmeproduktionen på Frederiks Varmeværk – de sidste cirka 22 procent har man produceret med et solvarmeanlæg. Det skal dog være fortid nu, hvor man installerer to 1,5 MW luft-til-vand varmepumper.

De nye varmepumper skal give Frederiks Varmeværk et mere fleksibelt produktionsapparat, så man er bedre rustet til energimarkedets udsving. Netop derfor beholder man også sine naturgasmotorer, fortæller bestyrelsesformand Wolfgang Schubert.

- Vi skal holde en varmepris, der er til at have med at gøre. Lige nu er vi jo i en skidt situation, men det er mange i fjernvarmebranchen, siger han og fortsætter:

- At vi fremover både kan producere på el og naturgas giver os i allerhøjeste grad en fleksibilitet. I og med, at vi har begge muligheder, kan vi producere fjernvarme med varmepumper, når strømmen er billig, og sælge strøm fra vores naturgasmotorer, når den er dyr, forklarer han.

Bestyrelsesformanden siger dog også, at man gerne vil af med sin naturgasafhængighed for at reducere udledningen af CO2 og gå over til en mere bæredygtig varmeproduktion.

Fokus på billigere fjernvarme

I modsætning til mange andre fjernvarmeselskaber har man i Frederiks ikke oplevet, at flere vil med på fjernvarmen efter Ruslands angreb på Ukraine. Det hænger dog ifølge Wolfgang Schubert sammen med, at varmeværket allerede dækker tæt på 90 procent af byen.

Varmepumperne kommer derfor ikke nødvendigvis til at skabe større interesse for fjernvarmen, men formandens fokus ligger også nærmere på at levere billigere fjernvarme til de forbrugere, værket allerede har.

- Vores pris har jo været rimelig nok det meste af tiden. Vi er langt fra de dyreste, men lige nu ligger vi ret højt og håber på, at vi kan komme ned igen, hvor vi var før – eller forhåbentlig endnu længere ned, siger han.

Wolfgang Schubert havde gerne set, at varmepumperne allerede var taget i drift under denne fyringssæson, men i stedet må Frederiks Varmeværk vente til næste år med elektrificeringen. Noget, bestyrelsesformanden tilskriver behandlingstiden på sådanne projekter.

- Det tager jo noget tid at få indhentet alle godkendelserne. Jeg tror det er omkring et år siden, at vi fik tilsagn om tilskud til varmepumperne, så det har været undervejs i noget tid, forklarer han.

Når varmepumperne så endelig kan tages i brug, er Frederiks Varmeværk også klar. En af de vigtigste faktorer i at få sænket prisen med varmepumperne, er nemlig ifølge Wolfgang Schubert, at man har dygtige folk, der kan gennemskue energimarkedet.

- Vi har heldigvis en varmemester, der er god til at finde ud af, hvornår han skal køre med hvad, fortæller formanden.

Udover installationen af de to nye varmepumper er Frederiks Varmeværk også i gang med en løbende renovering af ledningsnettet. Det skal sænke varmetabet fra værket til forbrugeren, og er dermed endnu et skridt på vejen mod en billigere og mere bæredygtig fjernvarme i byen.