16. mar 2022 Pressemeddelelse

Ja tak til mere tempo på fjernvarmeudrulning i SF energiudspil

Det haster mere end nogensinde med at få udfaset den russiske gas i den danske boligopvarmning. Derfor bakker Dansk Fjernvarme op om SF’s forslag, der skal sikre hurtigere udfasning af russisk naturgas i Danmark.

- Vi skal have den russiske gas ud af vores boligopvarmning, og det haster. Derfor bakker vi fuldt og helt op om forslagene fra SF, der netop vil sætte tempo på den grønne omstilling, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen. Foto: Jesper Voldgaard.

Kommunerne skal fremrykke varmeplanlægningen med muligheden i at benytte tilslutnings- og forbliverpligten, og de fjernvarmeselskaber, der af historiske og politiske årsager fortsat har gas i deres energiproduktion, skal have målrettet hjælp hurtigst muligt. Det er nogle af de forslag, SF netop har præsenteret i et nyt udspil, der har til formål at udfase den russiske gas i boligopvarmningen.

Forslagene tages godt imod af Dansk Fjernvarme, der også presser på for en hurtigere udfasning af den russiske gas.

- Vi skal have den russiske gas ud af vores boligopvarmning, og det haster. Derfor bakker vi fuldt og helt op om forslagene fra SF, der netop vil sætte tempo på den grønne omstilling og endnu vigtigere, vores mulighed for igen at blive uafhængige af russisk gas, siger Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme, de danske fjernvarmeselskabers forening.

Tempoet kan sættes yderligere i vejret
Sidste år udarbejdede de danske fjernvarmeselskaber projektforslag, der kan konvertere flere end 50.000 boliger fra naturgas til grøn fjernvarme. Ifølge Dansk Fjernvarme kan sektoren sætte tempoet endnu mere i vejret, hvis rammerne er på plads.

- De danske fjernvarmeselskaber er allerede i fuld gang med at hjælpe boligejere væk fra den russiske gas. I øjeblikket oplever vi, at telefonerne ude hos fjernvarmeselskaber kimer løs fra borgere, der ønsker at komme af den dyre gas og over på den grønne, billige og støjfri fjernvarme. Det ønske forsøger de nu at imødekomme så hurtigt som muligt, lyder det fra Kim Mortensen, der fortsætter:

- Der er ingen tvivl om, at den nuværende krise i Ukraine, har forstærket behovet for at udbrede fjernvarmen. Hvis vi skal imødekomme dette behov, vil en genindførelse af tilslutningspligten, der hvor fjernvarme er den oplagte mulighed gøre det markant lettere og hurtigere for både fjernvarmeselskaber og kommuner at udbrede fjernvarme i Danmark.

Varmeplanlægning med Varmeplan Danmark 2021
Ifølge Varmeplan Danmark 2021 lavet af forskere fra Aalborg Universitet, vil flere end 300.000 boliger med olie- eller naturgasfyr med fordel kunne skifte til fjernvarme. Men med de kraftige prisstigninger på el og naturgas de seneste mange måneder, er grundlaget for, at antallet, der har en økonomisk fordel ved at skifte til fjernvarme, blevet endnu højere, vurderer Dansk Fjernvarme.

- En af de store og helt afgørende opgaver, vi som samfund står overfor, er at sikre, at vi hurtigst muligt får gennemført den nødvendige varmeplanlægning, der skal tydeliggøre, hvor der skal være fjernvarme i de enkelte kommuner, og hvor der ikke skal være fjernvarme. Her har Aalborg Universitet allerede lavet et grundigt forarbejde, der bør inddrages i planlægningen for at få sat tempo på en samlet energiplan i Danmark, slutter Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.