10. mar 2022 Fagligt

10 råd om konverteringer

Dansk Fjernvarme har samlet 10 gode råd, der kan hjælpe til øget konkurrence og en bedre fremdrift i fjernvarmeselskabernes konverteringsprojekter.

Der er lige nu øget efterspørgsel på fjernvarme, og det går hurtigt med konverteringsprojekterne. Det er ikke mindst de voldsomme stigninger på energipriser – særligt gas og el – der får mange varmebrugere til at overveje et skifte til fjernvarme.

Samtidig oplever flere fjernvarmeselskaber stigende priser på materialer og mangel på arbejdskraft, der besværliggør konverteringsprojekterne.

Derfor har Dansk Fjernvarme samlet 10 råd til, hvordan man som fjernvarmeselskab kan sikre sig en bedre konkurrence og fremdrift i et konverteringsprojekt.

Prioriter opgaver og ressourcer – overvej konsekvens på den korte og lange bane

1. Det er naturligvis åbenlyst - men overvej brugen af ressourcer. Akutte brud og reparationer skal naturligvis prioriteres, men overvej om den planlagte renovering kan udskydes til næste år. Få prioriteret de interne ressourcer til konverteringsprojektet; helt konkret skal der være de nødvendige medarbejdere og den nødvendige økonomi til rådighed.

2. Prioriter derfor også de eksterne ressourcer, overvej hvilke af jeres opgaver der skal prioriteres hos jeres rådgivere, entreprenører og leverandører.

Udbuddet skal være godt og rimeligt

3. På trods af travlhed skal projektmaterialet og udbuddet være gennemarbejdet. Fejl er langt hurtigere og billigere at rette, når de opdages i projektmaterialet ved skrivebordet, end når gravearbejdet er i gang.

4. Overvej fordelingen af risici i forbindelse med udbud. Normalt kan der være gode grunde til at lægge så mange risici som muligt over på entreprenøren, men i en situation som den nuværende kan det føre til højere tilbudspriser, færre tilbud og i sidste ende en dårligere konkurrence.

5. Udbyd leverancerne i mindre pakker, så flere leverandører kan afgive tilbud. Ved større projekter kan det være nødvendigt at opdele projektet i delleverancer, f.eks. opdeling mellem hovedledninger (stålrør) og stikledninger (fleksible rør), så mindre rør-leverandører har mulighed for at afgive tilbud.

6. Eksisterende rammeaftaler kan være hurtige at bruge, men undersøg om aftalen passer til opgaven, om aftalen indeksreguleres og om priserne er rimelige. Små opgaver kan ofte løses efter medgået tid, fremfor et fast tilbud.

Lav en detaljeret tidsplan og tag forbehold for ændringer i projektet

7. Det er vigtigt at leverandører og entreprenører kender tidsplanen for hele projektet, for at kunne tilpasse produktionen og arbejdspresset i forhold til projektet.

8. Vær forberedt på ændringer - Der er mange faktorer der kan påvirke tidsplanen, f.eks. kommunale interesser, vejmyndigheden, grundejerforeninger, rådgiver, entreprenører, smede og gasselskabet eller andre ledningsejere. Start en dialog med interessenterne tidligt i projektet.

Der er en række faktorer der ikke kan planlægges, men tidsplanen kan dog være en hjælp når der kommer ændringer, f.eks. ændringer i antallet af tilsagn om tilslutning, koordinering mellem ledningsejere og graveskader, manglende arbejdskraft hos interessenter, samt leveringstider på målere, rør og komponenter. Fasthold en tæt og hyppig dialog med alle involverede gennem hele projektet.

Tag hånd om kunderne
På trods af høje energipriser er der stadig konkurrence mellem fjernvarme og individuelle varmepumper, hvis først enkelte kunder har fravalgt fjernvarme, kan det udhule et område, derfor er det vigtigt at tage hånd om kunderne.

9. Tydelig kommunikation med kunderne er vigtig. Kunderne har ofte forståelse for forsinkelse eller ændringer i projektet, hvis blot det kommunikeres tydeligt. Samtidig kan opsøgende arbejde stadig være nødvendigt.

10. Tilslutningsprisen skal være konkurrencedygtig, overvej derfor prissammensætningen på tilslutningen. Det kan enten gøres som en rabatkampagne på tilslutningen og/eller ved, at tilslutningsbidraget helt eller delvist opkræves som en lokal tillægspris i fx 5 eller 10 år i konverteringsområdet i stedet for kontant betaling.